Diaconale Raad

DIAKONALE ZAKEN

Voorzitter: Dhr. J.W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel.0224 217673
Vice-voorzitter:  vacature
Secretariaat: vacature
Notulist vergaderingen:
ZWO-diaken: Dhr.  A. Plomp, Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, tel. 0224  227522
Penningmeester: Dhr. G. Dekker, Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen, tel 0224 216 988 Jeugddiaken: vacature
Overige diakenen:
Mw.  A. Buis- Balder, Leeuwerikstraat 10, 1742BB Schagen, tel. 0224- 0224-297405
Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen, tel. 0224 296 358
Overige diaconale taken
Coördinator ouderenbezoek:
Mw I. Schenk, Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen, tel. 0224 296 533
Coördinator autodienst en bloemengroet: Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen, tel. 0224 296 358
Geluidsopnamen: Dhr L. Witte, Nes 20, 1741 NH Schagen , tel. 0220 298 195
Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen , tel. 0224 296 358

Rekeningnummers

  • Rekeningnummer diaconie rek. nr.: NL82 FVLB 0635 8042 47  t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
    Rekeningnummer diaconie inzake ZWO, Rek.nr. NL57 FVLB 0635 8070 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. inzake Z.W.O.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *