Home

THEMA KINDERPROJECT :
“Volg de ster!”

We gaan het hebben over verschillende voorouders van Jezus. Met de verhalen over hen zien we al iets van wie Jezus is en wat hij gaat doen. 4 weken lang wordt gewerkt aan een creatief project op naar Kerst: We zijn begonnen met  Juda, Obed, David…….

KINDERKERSTFEEST 2019:
24 december 16.30 uur

Voor ons begint het kerstfeest op dinsdag 24 december om 16.30 uur. Wij starten dan met het kinderkerstfeest. Alle kinderen kijken er enorm naar uit om met zijn allen een feest te vieren rondom de geboorte van Jezus! Ze oefenen daarom al iedere zondag hard aan het verhaal over Hanna. Door haar ogen beleven wij dit jaar het kerstverhaal.Er is nog veel meer! We zingen liedjes, er worden kaarsen aangestoken. Na ongeveer drie kwartier is het feest voorbij en is er aan het einde een verrassing voor iedereen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, jong, oud, bekend of onbekend in onze kerk. Start jouw kerst dit jaar ook tijdens het kinderkerstfeest! Van harte welkom iedereen!  Voor meer info  mail: kinderkerstfeestschagen@gmail.com

 

Synode: Het verslag van de synode van afgevaardigde  Jan Prij wat te lang was voor het kerkblad, vindt u hier.

Woensdag 11 december
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor J. van der Stok

Dinsdag 17 december
16.00 uur: Kerstviering gespreksgroepen; Ook anderen zijn welkom.

Woensdag 18 december 2019
Zorgcentrum De Bron
19.00 uur Pastoor J. van der Stok en pastor Mw. L. Kooiman

Donderdag 19 december 2019
Caegstate
19.30 uur Pastor Mw. L. Kooiman, Kerstfeestviering Caegstate m.m.v. het Kerstkoor
Ouderling: Jan Prij

 

 

 

 

 

Zondag  22 december 2019, 4e Advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk (instandhouding van het gebouw)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Annemarie Voorbraak
Diakenen:Ger Dekker en Tineke Buis
Organist: Caroline Schaap
Gastvrouw: Anneke Visser
koffie wordt verzorgd door Frouke Bosch en Gerda Bulens
autovervoer:
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst

   MARLEEN TERUG IN NEDERLAND
koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie, vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen is met haar kinderen  terug in Nederland. Op 13 september presenteerde zij haar boek “Dagboek uit Jeruzalem” in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.. Het boek is nog tot eind van het jaar verkrijgbaar in de kerk (info Kees Vestering  en/of leestafel)

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad : Onze Kerk november-december 2019

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN

Dinsdag 17 december 16.00 uur Kerstviering  gespreksgroepen en andere geïnteresseerden.
Dinsdag 17 december: 20.00 uur: Vergadering Kerkrentmeesters
Dinsdag 24 december: 16.30: Kinderkerstfeest

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Jaarrekening 2018, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. De kerkenraad heeft deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vastsgesteld.
Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.


Ds Edward Kooiman tijdens de Leonard Cohen lezing