Home

De taakgroep Leren en doen organiseert :

26 februari gaan we met een groep naar de Carnavaggio tentoonstelling in Utrecht. Inleiding over de schilder Carnavaggio: 19 februari. Meer info in het kerkblad!

2 keer film in de HLZ van de Grote Kerk

 Voor meer activiteiten in de regio, klik hier!

 

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl

Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad :onzekerk febrmaart2019
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015; Voor de meeste recente info zie deze website.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN

U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN

Oecumenische dienst 20 januari 2019: NLB 936: Luister naar de wind gezongen door Cantorij

Woensdag 13 februari 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok

Zondag 17 februari 2019
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1e collecte Kerk (pastoraat Schagen)
2e collecte  Kerk in Actie (Noodhulp)
Lector: Janny de Visser
Organist: Jan Zwart
Gastvrouw: Paulien Knol
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker
autovervoer: fam.  Schenk
Er is crèche en kindernevendienst

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Dhr. J. Schrijver, lekendienst
Collecte: kerkje Eenigenburg
Ouderling: Huib Wagenaar
Organist Bert Huiberts


VERKLARING VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, Marleen vraagt vrienden en kennissen in haar omgeving waaraan zij vertrouwen aan ontlenen. De nieuwe weblog vindt u hier! . Een radio-interview met Marleen  kunt u hier beluisteren.

 

Eerste Kerstdag was Marleen met haar dochter weer bij ons in de dienst.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Dinsdag 12 februari, 20.00 uur, Vergadering van College Kerkrentmeesters

 

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:

Begroting 2019

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

contouren kerk met tekst