Home

Zondag 1 september het winterseizoen. Foto van de activiteiten in de kerkzaal. Meer foto’s  hier!

Horen van de gemeente: onze predikant werkt voor 32 uur per week voor onze gemeente. De PG Callantsoog heeft hem afgelopen voorjaar gevraagd om voor 8 uur per week in hun gemeente te gaan werken en dat wil hij graag gaan doen.
Mede op verzoek van de classis willen we een samenwerkingsverband, inclusief contract, afsluiten met de PG Callantsoog. In dit contract is de samenwerking, maar ook de ontbindende voorwaarden, tussen onze gemeente en PG Callantsoog beschreven: het betreft alleen de gezamenlijke aanstelling van ds. Arie Jan van der Bom voor een full-time aanstelling en voor alle overige aangelegenheden zijn de gemeenten ieder voor zich verantwoordelijk.
Over het samenwerkingsverband met PG Callantsoog willen we de gemeente horen. Indien u het contract wilt inzien en/of u ziet (zwaarwegende) bezwaren tegen deze overeenkomst, dan kunt u deze (schriftelijk) kenbaar maken bij de scriba. Op zondag 29 september is er, na afloop van de dienst, gelegenheid om hierover met elkaar te spreken en mondeling vragen te stellen; we willen daarmee de periode van horen afsluiten.

Vrijdag 26 juli verzorgde het Boys Choir van de Temple Church in Londen een concert in onze kerk. Klik hier voor een flits.

Woensdag 25 september 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor E. Moltzer

Zondag 29 september 2019
Grote Kerk
9.30 uur Drs G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep, Den Helder
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Kerk in Actie Internationale Ouderendag
Organist: Jan Zwart
Gastvrouw: Anneke Visser
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal
autovervoer :fam. van Zanten
Er is crèche , “Kom in de kring” en tienerkerk
Na afloop van de dienst wordt de gemeente gehoord i.v.m. de aanstelling van Ds A.J van der Bom als predikant in Callantsoog voor één dag

LAATSTE BLOG: MARLEEN TERUG IN NEDERLAND
koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie, vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen is met haar kinderen  terug in Nederland. Kortgeleden verscheen haar laatste weblog  “Af en en aanhechten” vanuit Jeruzalem. Zij schrijft  over  haar vertrek, de laatste dienst in de Redeemer Church in Jeruzalem en het afscheid van de school van de kinderen. Klik hier.  voor de weblog.
Op 13 september presenteerde zij haar boek “Dagboek uit Jeruzalem” in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad Onze Kerk september-oktober 2019
Voor de meeste recente info zie deze website

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Zondag 7 juli werd in de Muziektuin een rockdienst gehouden met Ds Jan Andries de Boer en de rockband U2two. Klik hier voor een flits uit de dienst. De dienst was een gezamenlijk initiatief van de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog. Andere flitsen flisen: flits 1, flits2, flits3, flits4, flits5.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Zondag 22 september, 15.45 uur : Aan Tafel! (gemeentemaaltijd)
Zondag 29 september, na afloop van de kerkdienst wort de gemeente gehoord i.v.m. de aanstelling van Ds A.J van der Bom als predikant in Callantsoog voor één dag.
Dinsdag 1 oktober: 14.00 uur: Ouderengespreksgroep
Woensdag 2 oktober, 10.00 uur: Inloopochtend
Woensdag 2 oktober, 18.00 uur: kerkeraadsbezinningsdag
Zondag 6 oktober, kerkje Eenigenburg, 15.00 uur: Waterwijs, liedjes van eigen bodem.

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019

 

contouren kerk met tekst