Informatie

 BELEIDSPLAN
Beleidsplan 2018-versie 9

GEMEENTEGIDS;

De gemeentegids 2015 kan  hier gedownload worden: Helaas is dit de meest recente versie. 90% van de informatie geldt nog steeds!

Financiële informatie

Financiële gegevens 2017-2018:
Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier

Begroting Schagen 2018 samenvatting

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Mw B. Plak–van Oostwaard , Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard , tel. 06-33638673
NL05 RABO 0373 7285 49 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr.NL05 RABO 0373 7285 30 .n.v. Protestante Gemeente te Schagen, p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekeningnummer diaconie rek. nr.: 1NL20RABO0146141350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië Rek.nr.NL17RABO 0138 3689 88 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg Rek.nr.  NL05 RABO 0373 7285 14 o.v.v  Protestantse Gemeente te Schagen inz. Kerkje Eenigenburg

Websites

www.kerkopdemarktschagen.nl     voor de geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
www.stichting-schagen-roemenie.nl   voor de  stichting die biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc in Roemenië

Documenten:

Huwelijksfolder 2015

Plaatselijke Regeling PG Schagen 2018