Informatie

GEMEENTEGIDS;

De gemeentegids 2015 kan  hier gedownload worden: Helaas is dit de meest recente versie. 90% van de informatie geldt nog steeds!

Financiële informatie

Financiële gegevens 2017-2018:
Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier

Begroting Schagen 2018 samenvatting

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Mw B. Plak–van Oostwaard , Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard , tel. 06-33638673
FVLB 0699.946.433t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen, p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekeningnummer diaconie rek. nr.: 1NL20RABO0146141350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO Rek.nr. 63 58 07 025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. betreffende ZWO
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië Rek.nr.NL17RABO0138368988 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg Rek.nr. NL43FVLB0635811642 o.v.v  Protestantse Gemeente te Schagen inz. Kerkje Eenigenburg

Websites

www.kerkopdemarktschagen.nl     voor de geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
www.stichting-schagen-roemenie.nl   voor de  stichting die biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc in Roemenië

Documenten:

Huwelijksfolder 2015

Plaatselijke Regeling PG Schagen 2018