Jeugd

Alle weken crèche,
Elke 14 dagen "Kom in de Kring", kindernevendienst, tienerdienst.

SInaï2Sinaï1

22 mei 2016:

De kinderen in de nevendienst zijn bezig met de verhalen van Mozes. Het verhaal bij de beide tekeningen laat zich raden. In de dienst van 22 mei werd de nevendienst afgesloten met het lied “Hoe kwam Mozes door de Rode zee met breakdance act van Lucas. Kijk en luister hier. 

20 maart 2016 Palmpasenviering en afsluiting vastentijd:  Film palmpaasdienst

 Bezoek aan de voedselbank en aflevering van de verzamelde producten.