Kerkbestuur

MODERAMEN (Dagelijks kerkbestuur)

voorzitter: Mw. P.Knol, Essenlaan 24, 1741 TM, Schagen, tel. 06 2745 7475.
secretaris (scriba): Dhr. A. Plomp, Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, tel. 0224 227 522,
Ds W.Andel, Simmersnie 9, 8614 XC Oudega SWF, tel.  0515 469 506.
Mw. L. Kooiman,  Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen, tel. 0228 592 970, pastor en vertegenwoordiger Pastorale Raad
Dhr. J.W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741 GW Schagen, tel. 0224 217 673 namens Diaconale Raad
Dhr.  W.J. Kramer, Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen, tel. 0224 296 094  namens de Raad van Vieren en Leren.
Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug , tel. 0224 573 123,  namens het College van Kerkrentmeesters.

OVERIGE LEDEN KERKENRAAD (Kerkbestuur)

Mw.  A. Buis- Balder, Leeuwerikstraat 10, 1742 BB Schagen, tel. 0224 297 405 
Dhr. G. Dekker, Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen, tel. 0224 216 988
Mw. G. Heddes-Bosch, Gebr. Plukkerstraat 1, 1742 RE, Schagen, tel.0224 573 123
Mw. C. Leijdekkers -van Oort, Paulus Potterstraat 19, 1741KS, Schagen, tel.0224 2126 01 
Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 227 522
Mw. G. Tuinstra, Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen, tel. 0224 298 102
Mw. A. Voorbraak-Jansen, Wulpenhof 3, 1742 CC, Schagen, tel. 0224 213 665
Dhr. H. Wagenaar, Sperwerhof 139, 1742 EE Schagen, tel. 0224 213 666
Mw. H. van Zanten-Voorbraak, Lindenlaan 56, 1741TT, tel.29 63 58

Voor de werkzaamheden van de verschillende raden en commissie wordt verwezen naar de eigen webpagina.: Pastores, Pastorale Raad, Diaconale Raad, College van kerkrentmeesters, Raad van vieren en leren