Kerkblad

 

Ontwerp voorblad : Cor de Fouw in 1994; om financiële redenen wordt tot nu toe de niet ingekleurde versie van het ontwerp gebruikt!

ONZE KERK (KERKBLAD)

Ons kerkblad “Onze Kerk” verschijnt 10 maal per jaar. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt het blad niet. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de lezers €10,- gevraagd (via een acceptgirobiljet gevoegd in het septembernummer).
Het blad is gratis beschikbaar via internet. Wanneer u een mailadres achterlaat bij de redactie ontvangt u een mail op het moment dat er een nieuwe uitgave op de website beschikbaar is.

Kopij inveren via e-mail: redactieonzekerk@pgschgen.nl

Redactie:

Mw. A. van Arkel, tel.06 13614761
Dhr. W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel. 0224217673
Dhr. W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC, Schagen, tel 0224 213665

Distributie

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen, tel.0224 297094
Dhr. R. van der Kamp, Kievitlaan 46, 142AE Schagen, tel 0224 298025

 

Geplande inleverdata voor de kopij in 2018:                             

Inleverdatum kopij   Verschijningsdatum   schrijver overdenking
4 februari                           13 februari                         Klaas Henk Ubels
4 maart                                13  maart                           Arie Jan van der Bom                 paasnummer
1 april                                   10 april                               Adriaan Rodenburg
6 mei                                    15 mei                                Wik de Visser
3 juni                                    12 juni           Paulien Knol
5 augustus                        14 augustus                       Ide Wolzak                          s1art winterseizoen
2 september                       11 september                    Jan Bruin
 7 oktober                             16 oktober                         Rik Laernoes
 4  november                       13 november                    ?
2 december                       11 december                    Louise Kooiman kerstnummer
 7 januari 2020                      16 januari 20120                  Klaas Henk Ubels