Kerkblad

 

Ontwerp voorblad : Cor de Fouw in 1994; om financiële redenen wordt tot nu toe de niet ingekleurde versie van het ontwerp gebruikt!

ONZE KERK (KERKBLAD)

Ons kerkblad “Onze Kerk” verschijnt 10 maal per jaar. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt het blad niet. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de lezers €10,- gevraagd (via een acceptgirobiljet gevoegd in het septembernummer).
Het blad is gratis beschikbaar via internet. Wanneer u een mailadres achterlaat bij de redactie ontvangt u een mail op het moment dat er een nieuwe uitgave op de website beschikbaar is.

Redactie:

Mw. A. van Arkel, Vliedlaan 105, 1741RS Schagen, tel.06 13614761
Dhr. W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel. 0224217673
Dhr. W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC, Schagen, tel 0224 213665

Distributie

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen, tel.0224 297094
Dhr. R. van der Kamp, Kievitlaan 46, 142AE Schagen, tel 0224 298025

 

Geplande inleverdata voor de kopij in 2018:                             

Inleverdatum kopij   Verschijningsdatum   schrijver overdenking
5 februari                           14 februari                         Klaas Henk Ubels
5 maart                                14 maart                           Louise Kooiman                 paasnummer
2 april                                   11 april                               Adriaan Rodenburg
7 mei                                    16 mei                                Wik de Visser
4 juni                                    13 juni           Paulien Knol
 30 juli                          8 augustus                       Ide Wolzak                          s1art winterseizoen
3 september                       12 september                    Jan Bruin
 8 oktober                             17 oktober                         Rik Laernoes
 5 november                       14 november                    René Meijer
3 december                       12 december                    nieuwe predikant(e) kerstnummer
 7 januari 2019                      16 januari 2019                   Klaas Henk Ubels