Pastores

PASTORES

Mw. L. (Louise) Kooiman, pastoraal werker, 
woont: Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228-592 970
e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
Werkdagen: maandag t/m donderdag,
Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u,
Werkgebied: Schagen-centrum, Groeneweg, Hoep, inclusief Bron en buitengebied van Schagen (St. Maarten, Schagerbrug, ’t Zand).
Zolang er nog geen nieuwe predikant beroepen is met ook pastoraat als een van zijn taken, neemt zij ook waar in de andere wijken.

N.B. Begin december 2017 is de beroepingsprocedure gestart voor een nieuwe predikant(e). Zie voor de advertentie hier.

Consulente. Mw. Ds L. Nagelkerke, Anna Paulowna