Bloemschikkingen en oude opnames diensten

De diensten in een lege kerk tijdens de voorjaarscoronacrisis.

De diensten vanaf 7 juni zijn beschikbaar op kerkdienst gemist.; Klik hier

Voor de dienst van 31 mei 2020 (Pinksteren) , Arie Jan van der Bom,  kik hier.
Voor de dienst van  24 mei 2020, Gert Scholten, klik hier.
Voor de dienst  van 17 mei 2020: Arie Jan ven der Bom, klik hier (dienst vanuit Callantsoog)
Voor de dienst van 10 mei 2020, Bas van de Bent, Alkmaar, zie hier.
Voor de dienst van  3 mei 2020, pastor Louise Kooiman, klik hier.
Voor de dienst van 26 April 2020, Arie Jan van der Bom, klik hier
Voor de dienst van 19 april 2020, pastor Jos van Steen, Alkmaar, klik hier.
Voor de dienst van 12 april 2020, Arie Jan van der Bom, 1e Paasdag, klik hier.
Voor de dienst van  9 april 2020, Goede Vrijdag,(Arie Jan van der Bom), klik hier.
Voor de dienst  van 8 april 2020, Witte Donderdag,(Arie Jan van der Bom)klik hier
Voor de dienst van 5 april 2020, Arie Jan van der Bom , klik hier . 
Voor de dienst 29 maart 2020 ( Louise Kooiman) klik hier
Voor de dienst van 22 maart 2020  (Arie Jan van der Bom) , klik hier.  

 

 

 

 

 

Bloemengroet

Vandaag hadden wij een bijzondere dienst tijdens bijzondere omstandigheden.

In een tijd waarin maatregelen zijn genomen om ons tegen een vreselijke ziekte te beschermen , missen we wel eens het contact met elkaar zoals vandaag waar we op afstand toch nabij zijn. 28 Mensen hebben we herdacht. Het is goed om hun namen te noemen. Voor mij persoonlijk zijn er 4 familieleden overleden.  Door corona kon/mocht ik er bij drie begrafenissen niet bij zijn. Moeilijk vond ik dat.  Ik vond het fijn om de schikking te mogen maken om zo al werkende aan hun te kunnen denken.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

  1. De cirkel van berken takken is de lijn van de tijd, zonder einde. De loop van de seizoenen: opgaan, blinken en verzinken. De kringloop van het leven: geboren worden, leven en sterven. Geslachten gaan en geslachten komen. De cirkel geeft de verbondenheid aan van alles met iedereen en van iedereen. In leven en sterven zijn we deel van het grote , eeuwige geheel. De openheid van de cirkel wijst naar inzicht, doorzicht en uitzicht.
  2. De verkleurde herfstbladeren geven de broosheid van het leven weer.
  3. De kronkelige takken van de hazelaar laten de grilligheid van ons bestaan zien. Maar: die kale tak is meteen alweer veelbelovend: de knopjes die in de lente zullen openspringen kun je nu al zien! En : eens komt de groten zomer!
  4. De takken van de conifeer en de ranken van de klimop zijn altijd groen, het hele jaar door. Ze symboliseren het eeuwige leven dat nooit verloren gaat: de ziel van de mens, zijn glanzende kern die voortleeft, ook al is die mens gestorven.
  5. De rode rozen staan voor de liefde. Liefde die wij voelen voor de mensen die van ons heengingen. Ze waren er voor ons en voor anderen. Ze waren er precies zoals ze waren: mensen met hun lichte kant en met hun schaduwkant. In liefde houden we hen omsloten. De rozen staan trots rechtop, want echte liefde is niet klein te krijgen! Ze wijzen ook omhoog, naar licht kracht en hoop. Wij mogen daar van hogerhand op vertrouwen!
  6. De witte rozen symboliseren het nieuwe leven dat elke dag geboren wordt. Ze duiden naar echtheid, waarheid en schoonheid, die we in ons leven van alledag mogen ervaren. Ze zijn het teken van ons samenleven met elkaar, het opzoek zijn naar de pure waarheid.
  7. De lichtjes laten ons zien dat we in liefde en vertrouwen onze eigen weg verder mogen gaan, als dragers van het grote licht in verbondenheid met allen die van ons heengingen.
  8. De bijbel die ons in vreugde, maar zeker ook in tijden van verdriet een woord van zingeving en troost biedt.
  9. Alles wordt overstraald door de grote , brandende kaars; symbool van het Christus licht. Het licht dat doorbreekt, de vlam van ons bestaan in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid.

Laten we, als dragers van dat licht, het licht in en voor elkaar ontsteken.

Tekst afkomstig uit de NCRV gids van een aantal jaar terug. Aangepast naar het bloemwerk wat ik nu hier in Schagen heb gemaakt.

Ik wens een ieder Gods troostende heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

Bloemengroet – 15 november 2020 (na Dankdag)

In de tweede week van november wordt er op woensdag dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Of zoals Jan Preij in zijn openingswoord zo mooi zei:  “We danken voor de vruchten des veld.”

Zelf ben ik net bijna een maand werkeloos, maar eergisteren kreeg ik te horen dat ik bij het Molenduin hier in Schagen ben aangenomen als docent Groen.  Ik solliciteerde voor iets anders, maar door mijn cv kwam er ineens een verzoek te liggen om te gaan doceren in mijn eigen vakgebied. In deze dienst sta ik dankbaar stil dat mijn gebeden verhoort zijn.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

Door de adem van Gods Geest roept deze Hoorn een ieder op om tot Hem te komen. De adem van God, Zijn Geest laat deze Hoorn spreken van geloof, eeuwig leven, van genade, liefde en trouw. Dat is pas echte Overvloed! Overvloedige rijkdom van Genade. Overvloedig, eeuwig Leven. Een weelde aan Goddelijke Liefde.

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

Bloemschikking 1e Pinksterdag:

Het is een speciaal feest. Pinksteren. Met Pinksteren is het vaak goed weer en zijn we een dagje extra vrij.
Als ik op school vraag : ‘Weet je wel wat Pinksteren betekent?’ Dan is het antwoord bedroevend slecht. En ook al zijn we een openbare school toch leg ik het uit:
Op de vijftigste dag na Pasen wordt de nederdaling van de heilige Geest gevierd. De Paastijd wordt daarmee besloten. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. Het is ook de Helper (Trooster) die de leerlingen bijstaan. Jesaja spreekt van de gaven van de Geest. De Geest van God rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag van de Heer.
Op grond van deze tekst spreekt men van de zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap, en de vreze des Heren.
In een brief aan de Galaten noemt Paulus de volgende vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid.
De geest wordt vaak voorgesteld als een duif. Bij de doop van Jezus door Johannes daalt de Geest op Hem neer in de gestalte van een duif.
De nederdaling van de Geest op de apostelen wordt ook wel weergegeven door vlammen. De liturgische kleur rood roept dat vuur en bezieling op; spreken in vlammentongen, met hart en ziel geraakt worden en getuigen. Rood is ook de kleur van de liefde door alle lijden heen.
Als ik klaar ben met de uitleg (in de klas vertel ik het eenvoudiger) hoop ik dat mijn leerlingen ook een beetje bezieling krijgen.

Uitleg bij de schikking:

De uitstorting van de heilige Geest is verbeeld door de ranken van groen, de rode draden en de Gloriosa die als vlammetjes zich door het bloemstuk verspreiden. De drie kaarsen stelt de drie eenheid voor. De vijf stoffen vlammen stellen de vijf continenten voor. De Geest verspreid zich over heel de aarde. De gave van de Geest zijn ook verbeeld in de zeven vruchtsoorten die in verband staan met de zegen. Druif, olijf en vijg worden in de bijbel genoemd als gezegende vruchten (Deut 8:8) De dadel (palm) is een beeld van de rechtvaardige (Ps 92:13) De citroen wordt afgebeeld als teken van trouw en de sinaasappel als teken van zuiverheid, de bloesems zijn wit en geurend. De aardbeien dragen de betekenis van ‘hemels voedsel’. De rode stof verbind alle elementen met elkaar.Op het antipendium ( het kleed op tafel) staat de duif afgebeeld die de Geest verbeeld en ook op de Paaskaars staat de duif dit jaar.
Bij de schikking hoort de volgende tekst : Toen de dag van Pinksteren aanbrak , waren allen bijeen op dezelfde plaatst. Plotseling kwam ui de hemel een gedruis alsof er een stevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich , in tongen verdeeld, p ieder va hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geesten begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. (Handeling 2:1-4)
Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,
Margot van der Poll

 

Bloemschikking 1e Paasdag:

Het is stille zaterdag wanneer ik dit schrijf. Er is geen dienst en dus geen extra bloemschikking. Ik vind dat jammer. Want op stille zaterdag zitten de leerlingen van Jezus samen.  Ik vroeg me altijd af wat ze doen zo samen totdat mijn vader overleed. Toen deden we voor de uitvaart hetzelfde. Samen bij elkaar komen en rouwen. Eerst stil, toen samen herinneringen ophalen. Waarbij we ons soms betrapten van een schaterlach. Daarom is het goed om stil te staan, juist om weer verder te kunnen. Ik denk dat het zo ook gegaan is bij de apostelen.

Door corona zal dit jaar de Paasmorgen heel anders zijn. Voor wie bij elkaar kan zijn , geniet ervan. Voor wie alleen zijn je bent maar 1 telefoontje ver van de ander. Zorg goed voor jullie zelf.

De bloemengroet als teken van medeleven, bemoediging en groet gaan deze zondag naar Susan Beets.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen. (Johannes 20:1-18)

Dit is voorlopig de laatste bloemschikking.

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

Bloemengroet Goede Vrijdag:

Ik ging vroeger in Twente naar een katholieke mavo. Op Goede Vrijdag gingen we met de school naar de katholieke kerk en hadden we mis. Vaak moest ik voor lezen in de die mis. Gewend aan het lezen uit de bijbel ging me dat altijd wel goed af. De anderen waren al lang blij dat zij dat niet hoefden te doen. Daarna hadden we vrij. Zo werd benadrukt dat het een bijzondere dag was. Tegenwoordig (nu voel ik me wel een beetje oud) moeten we gewoon lesgeven. Gaat de dag ‘gewoon’ voorbij. Ik hoop dat toch stil blijven staan bij het geschenk dat Jezus ons gegeven heeft. Door zijn dood schonk hij ons leven. In de schikking heb ik het leven verbeeld in  het nieuwe leven van een jong blad.

Dit jaar voelt het door corona of een hele boel mensen een kruis moeten dragen. Daniël Lohues zingt het als volgt : Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen

Opzich bennen die kruuzen precies even groot
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem

En de ander die hef ‘m van lood

Ik vertrouw erop dat God ons kracht na kruis geeft.

Bij de sobere schikking van Goede Vrijdag hoort de volgende tekst: We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken. De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen. (Johannes 18:1-19:42)

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe, Margot van der Poll

 

 

 

Bloemengroet witte Donderdag:

Vandaag op witte donderdag kijk ik naar de Passion. Dit fenomeen gaat zijn tiende jaar in. Het eeuwen oude verhaal wordt verteld aan de hand van bekende liedjes. In een keer krijgen die liedjes een andere betekenis. De persoonlijke verhalen geven de kracht,  moed en hoop  van veel mensen weer, die zich gesteund mogen voelen door Gods nabijheid. Je voelt de liefde zich verspreiden door heel Nederland.

 Ik mocht al bij de opname zijn van de korte dienst. Met een klein aantal mensen is er tot nu toe iedere week een dienst opgenomen.  Deze keer werd de opname gemaakt door een tweetal jonge jongens. Zij hebben enorm veel werk voor verzet om op tijd  bij u de dienst in de huiskamer te krijgen.

Bij de schikking van witte donderdag hoort de volgende tekst :

Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood. Op Witte Donderdag werden in de oude kerk over veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van trouw, nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde. (Johannes 13:1-30)

 

Bloemengroet 5 april 2020

Geniet u ook zo van het mooie weer? Ondanks dat we overspoeld worden met slecht nieuws, maakt het zonnetje onze dag iets mooier.  Er worden al op verschillende plaatsen voorjaarsbloeiers aangeboden en de verleiding is groot om de bloembakken te vullen. Toch ga ik de ijsheiligen afwachten (misschien). Zondag is het palmzondag. Van familie uit Twente kreeg ik een krantenartikeltje waarin de kinderen opgeroepen werden om thuis de palmpaastak te maken en daar een foto van te maken en te delen met de kerk.  Daar werd tevens een goed doel aangekoppeld.  Ik vind dat een mooie gedachte. In de veiligheid van je eigen huis iets leuks doen en daar ook nog aandacht hebben voor minder bedeelden.

De bloemen gaan deze week naar Ineke Bakker. Haar man Constant Driessen ligt in het ziekenhuis met corona en ze heeft slecht nieuws bericht gehad over haar moeder, dat de kanker zich heeft uitgezaaid. Ons medeleven en bemoediging gaan naar haar en haar familie uit.

De schikking is deze week verzorgd door Sibela Leguit en mijzelf.  Sibela heeft het prachtige witte tasje gemaakt waar de kruiden instaan. De kruiden heb ik geplukt uit onze schooltuin. Daar heb ik lavendel, rozemarijn, bieslook, citroengras, munt, tijm, lavas, peterselie en basilicum staan. Heerlijke bloeiende  en geurende kruiden. Nu de school dicht zit worden die kruiden niet gebruikt in de keuken en kon ik er dus rustig wat van plukken.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is, wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken. ( Mattheüs 26: 1-27, 66)

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

Bloemengroet 29 maart 2020

Slaat bij u de angst en eenzaamheid ook een beetje toe? Deze week werd het voor onze leerlingen al een stukje moeilijker om zich te focussen en de realiteit begon ook wat door te dringen. Bang voor het onzichtbare, onbekende en wat komen gaat.

Mijn vader zei tegen mij: “Kind als je bang bent ga dan maar hardop psalmen zingen.”  En dat doe ik dus. Via YouTube kan ik oude afleveringen van Nederland Zingt zien en ik galm dus lekker mee. Heerlijk liederen van Johannes de Heer, geestelijke liederen of opwekking.  En ook al overstemt de coronaberichtgeving het nieuws, toch word ik blij van zo’n actie om teddyberen in het raam te plaatsen zodat kinderen zogenaamd op berenjacht kunnen gaan, zonder dat ze te dicht in de buurt van andere kinderen komen.

Deze week gaat de bloemengroet ter bemoediging en groet naar mevrouw D. Hoekstra. Wanneer de bloemen gebracht worden zullen ze op afstand afgegeven worden.

De schikking is deze week gemaakt door Truus Folkertsma en Anneke Visser.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer -we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de witte wolk van graszaden- is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood. (bij Johannes 11:1-4 + 17-44)

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

 

Bloemengroet 22 Maart 2020

Op het moment dat ik  dit schrijf, zit ik anders in de kerk om gezamenlijk met jullie het woord van God te horen en te beleven. Samen zingen en na de dienst koffie te drinken. Het is fijn om te zien dat veel kerken toch creatief soorten  van diensten  verzorgen en via de tv of computer  de huiskamer binnen komt.

Deze week waren Alie Prij en ik aan de beurt om de bloemen te verzorgen voor de dienst. Wij hadden al materialen gekocht. Daarom  hebben besloten om het bloemenschikken gewoon door te laten gaan en dit via de website van de kerk met een ieder van jullie te delen.  Ook het wekelijkse bosje bloemen gaat gewoon door en deze week verblijden we Roelie Bakker. Zij wacht op een operatie ,maar door het coronavirus is deze uitgesteld. Ons medeleven gaat naar haar en haar familie uit.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

“Kijk, kijk dan toch!” een twistgesprek bij de bron. Een vrouw -buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid. De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levengevende water te verhullen. Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen. ( Johannes 4:5-26).
Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

Bloemengroet 15 Maart

De eerste week vanuit huis werken hebben we gehad. Ik ben docent en dat betekende dat ik van uit huis lesgeef. Er kwam heel veel op ons af, online lesgeven, veel meer voorbereiding  en ook geregeld leerlingen uit bed bellen met de boodschap: “Ook al ben je nu thuis , je hebt gewoon les!” Maar gelukkig heb ik werk. Voor velen kwam het werk echt stil te liggen en hebben nu geen inkomen of kunnen hun handel niet verkopen.

Mijn moeder is vrijdag verhuisd  naar het verpleegtehuis Scholtenhof in Oldenzaal. Gelijk daarna mogen wij haar een aantal weken niet bezoeken i.v.m. Corona. Dat is voor haar en ons nog niet te bevatten. Zo zijn er in het land vele (oudere) mensen die zich nu erg eenzaam voelen omdat zij hun geliefde niet kunnen zien. Daarom is een belletje, een kaartje of via de multimedia zoals skype, WhatsApp of  hang out , van groot belang om toch contact met elkaar te houden.

Deze zondag wordt er via Schagen FM een  kerkdienst   uitgezonden die vrijdag is opgenomen met een klein aantal mensen vanuit de grote kerk. Ds Arie Jan gaat hierin voor.  Alie Prij en ik mochten wederom het bloemstuk bewerken omdat de dames die op de lijst stonden bij de risicogroep horen. Met veel plezier hebben we dat gedaan. De bloemengroet van vorige week is in dank aanvaard. De familie Bakker van verrast toen bij hun de bloemen werden bezorgd. Deze week gaat de bloemengroet naar Johan Tuinstra. Hij is vorige week succesvol aan zijn rug geopereerd en hersteld nu verder thuis.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.( Johannes 9 : 1 – 13 en 26 – 39)

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll