Taakgroep Leren en Doen

Taakgroep Leren en Doen

Deze taakgroep organiseert extra activiteiten naast onze diensten, meestal educatieve en/of ontspannende activiteiten. Onder “Agenda” kunt u het actuele aanbod bekijken.
Daarnaast verzorgt deze taakgroep diverse ondersteunende diensten.

Samenstelling:
Voorzitter: Dhr. R. Laernoes, tel.0224 218289
Pastor Mw. L. Kooiman
Mw. W. van Treuren
Dhr. H. Wagenaar