Diaconale Raad

DIAKONALE ZAKEN

Voorzitter: Dhr. J.W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel.0224 217673
Vice-voorzitter:  Dhr. G. Dekker, Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen, tel 06-49712188
Secretariaat:  vacant
Penningmeester: Dhr. G. Dekker, Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen, tel 06-49712188
Overige diakenen:
Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen, tel. 0224 296358
Dhr. B. Nieuwland, Mussenhof 9, 1742 JP Schagen, tel. 0224 296827
Overige diaconale taken
Coördinator ouderenbezoek:
Mw. I. van de Woude, Abeelstraat 47,1741 TJ Schagen, tel. 0224 215461
Coördinator autodienst en bloemengroet: Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen, tel. 0224 296 358

Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk Mw H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen , tel. 0224 296 358

Rekeningnummers

  • Rekeningnummer diaconie rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.