Dipps 2018

2018: Bezoek van Dipps aan Schagen

Rond Hemelvaartsdag 2018  vond er opnieuw uitwisseling plaats met onze partnergemeente in Dipss. Deze keer kwamen de Duitse gemeenteleden weer naar Nederland.  Een verslag van deze dagen vindt u hier. Tijdens het bezoek werd aandacht besteed aan de nieuwe kustverdediging in Petten, er werd een rondvaart gemaakt op de Waddenzee en werd over allerlei thema’s onderling verder gepraat onder andere tijden de Thomasviering. Tijdens deze viering  werden  collages gemaakt  met een eigen kopregel. Hieronder afbeeldingen van die collages. Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten. Uiteindelijk werd afscheid van elkaar genomen  va de zondagmorgendienst waarbij een laatste groepsfoto is gemaakt.

Groepsfoto gasten en vrijwillgers