Informatie over Kerkdiensten

PREEKREGELAAR

Onze preekregelaar maakt het rooster van voorgangers voor het gehele jaar:
Anneke van Dijk, annekevandijk34@gmail.com

KERKDIENSTEN HET HELE JAAR DOOR!

Er is elke zondagochtend een kerkdienst. Vrijwel al deze diensten vinden plaats in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Tijdens de zomertijd periode beginnen de diensten om half tien, ’s winters tien uur.

We zingen uit het nieuwe Liedboek, “Zingen en bidden in huis en kerk”. Voor bezoekers is een aantal bundels beschikbaar in de kerkzaal.
Bij de ingang van de kerk ligt, voorafgaande aan de dienst, een Voorbedenboek waarin bezoekers een gebedsintentie kunnen opschrijven; de voorganger zal deze gebedsintentie meenemen in de voorbeden.
Tijdens de kerkdiensten wordt in de regel tweemaal gecollecteerd. De doelen staan vermeld in ons kerkblad en op het mededelingenblad dat voor de dienst wordt uitgereikt.
Dit mededelingenblad beschrijft tegelijk de liturgie.

Er is altijd koffiedrinken na de dienst in de Hans Leijdekkerszaal.

We vieren een aantal maal per jaar het Heilig Avondmaal. We vieren dit als een “lopend Avondmaal”. Het avondmaal is ook toegankelijk voor kinderen; er is daarom druivensap beschikbaar voor de kinderen en een ieder die dat wenst.

Voor het actuele aanbod van het jeugdwerk, de viering van bijzondere diensten en feestdagen, vespers, enzovoorts, verwijzen we naar het rooster van de kerkdiensten en ons kerkblad.