Informatie

BELEIDSPLAN, klik hieronder

Beleidsplan 2018-versie 9

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

GEMEENTEGIDS;

De gemeentegids 2015 kan  hier gedownload worden: Helaas is dit de meest recente versie. 90% van de informatie geldt nog steeds!

Financiële informatie

Financiële gegevens 2017-2018:
Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier

Begroting Schagen 2018 samenvatting

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Mw B. Plak–van Oostwaard , Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard , tel. 06-33638673
NL05 RABO 0373 7285 49 t.n.v. Protestante Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr.NL05 RABO 0373 7285 30 .n.v. Protestante Gemeente te Schagen, p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekeningnummer diaconie rek. nr.: 1NL20RABO0146141350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië Rek.nr.NL17RABO 0138 3689 88 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg Rek.nr.  NL05 RABO 0373 7285 14 o.v.v  Protestantse Gemeente te Schagen inz. Kerkje Eenigenburg

Websites

www.kerkopdemarktschagen.nl     voor de geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
www.stichting-schagen-roemenie.nl   voor de  stichting die biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc in Roemenië

Documenten:

Huwelijksfolder 2015

Plaatselijke Regeling PG Schagen 2018

Gereformeerde Kerk
Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.