Kerkbestuur

Kleine Kerkenraad (Dagelijks kerkbestuur)
voorzitter: Mw. P. Knol, Essenlaan 24, 1741 TM, Schagen, tel. 06 27457475
secretaris (scriba): Dhr. A.J. Plomp, Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, tel. 0224 227522
Ds. A.J. van der Bom, Handelstraat 5, 1741AA Schagen, tel. 0224 227396
Mw. G. Heddes-Bosch, Gebr. Plukkerstraat 1, 1742 RE, Schagen, tel.0224 573123 vertegenwoordiger Pastorale Raad
Mw. L.J. Kooiman,  Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen, tel. 0228 592970, pastor
vacature  namens de Raad van Vieren en Leren.
Dhr. B. Nieuwland, Mussenhof 9, 1742 JP Schagen, tel. 0224 296827 namens Diaconale Raad
Dhr. J. Prij,  Kievitlaan 17, 1742AA Schagen, tel. 0224 573123,  namens het College van Kerkrentmeesters.

OVERIGE LEDEN KERKENRAAD (Kerkbestuur)

Dhr. G. Dekker, Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen, tel. 0224 216988
Dhr. J.W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741 GW Schagen, tel. 0224 217673
Mw. C. Leijdekkers -van Oort, Paulus Potterstraat 19, 1741 KS Schagen, tel. 0224 212601
Dhr.  J. Mechielsen, Lijsterbesweg 151744 LKSt Maarten, ouderling kerkrentmeester, tel. 0224 561643
Mw. G. Tuinstra, Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen, tel. 0224 298101
Mw. H. van Zanten-Voorbraak, Lindenlaan 56, 1741 TT, tel. 0224 296358

Voor de werkzaamheden van de verschillende raden en commissie wordt verwezen naar de eigen webpagina.: Pastores, Pastorale Raad, Diaconale Raad, College van kerkrentmeesters, Raad van vieren en leren