Kerkdiensten

PREEKREGELAAR
Onze preekregelaar maakt het rooster van voorgangers voor het gehele jaar:
Anneke van Dijk, annekevandijk34@gmail.com 

KERKDIENSTEN HET HELE JAAR DOOR!
Voor het rooster klik hier
Er is elke zondag kerk, meestal in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Tijdens de zomertijd periode beginnen de diensten om half tien, ‘s winters 10 uur.

We zingen uit het nieuwe Liedboek, “Zingen en bidden in huis en kerk”. Voor bezoekers is een aantal bundels beschikbaar bij de ingang van de kerk. Van vaste bezoekers wordt verwacht dat zij de bundel aanschaffen. (€ 25,- bij boekhandel Plukker)

Bij de ingang van de kerk ligt, voorafgaande aan de dienst, een voorbedenboek waarin bezoekers kunnen melden waarover men graag wil dat de voorganger aandacht besteed in zijn of haar gebed.

Tijdens de kerkdiensten wordt in de regel twee maal gecollecteerd. De doelen staan vermeld in ons kerkblad en op het mededelingenblad dat voor de dienst wordt uitgereikt. Het mededelingenblad geeft ook de nummers van de liederen aan die gezongen worden. Liederen die niet in het liedboek zijn opgenomen worden afgedrukt op het mededelingenblad.

Er is altijd koffiedrinken na de dienst in de Hans Leijdekkerszaal, achter de kerkzaal richting toren. Er staat een busje op de bar voor dekking van de onkosten.

Drie keer per jaar wordt er een oecumenische dienst georganiseerd samen met de leden van de Rooms Katholieke Kerk, de Doopgsgezinde Gemeente en de Ned. Hervormde Kerk van de Zijpe. De diensten zijn afwisselend in de Grote Kerk op de Markt en in de RK Christoforuskerk. De organisatie hiervan berust bij de plaatselijke Raad van Kerken.

De 2e zondag in september is het Ziekenzondag.

Het winterseizoen begint met een startdienst. De datum wisselt en heeft een relatie met het einde van de schoolvakanties. Zie het kerkblad.

In een speciale dienst aan het eind van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) herdenken we de leden van de gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Verder hebben we extra kerkdiensten op Kerstavond en 1e Kerstdag..

Tijdens de kerkdiensten op zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool en is er oppas (crêche) . Eén keer in de twee weken is er “Kom in de kring” voor de kleuters en “tienerkerk” voor de leeftijd 10-14 jaar.

We vieren zes maal per jaar Heilig Avondmaal. We hebben gekozen voor “lopend Avondmaal”: op aanwijzing van de ouderling van dienst lopen alle deelnemers door het middenpad naar voren en slaan dan links- of rechtsaf. Het avondmaal is ook toegankelijk voor kinderen. Daarom bevat ook een van de bekers druivensap in plaats van wijn (de meest linkse beker, lopende richting preekstoel).

Bij de diensten wordt gebruik gemaakt van een liturgie die uitgedeeld wordt bij de ingang de kerk. Daar staan de liederen in die gezongen worden, als het geen speciale dienst is wordt het liedboek hierbij gebruikt waarvan voor gasten exemplaren achter in de kerk liggen.

Voorafgaande aan kerst wordt  een viering gehouden in de Caegstate, het woonzorgcomplex dat gebouwd is op de plaats van het vroegere Hervormde Bejaardenhuis Avondrust. De viering wordt aangekondigd in het kerkblad.

Elke woensdagmorgen( maximaal 4 keer per maand) vindt om 10.45 uur een viering plaats in zorgcentrum De Bron. Afwisselend heeft een roomskatholieke en een protestantse voorganger de leiding van de viering. Ook deze dienst begint om 10.45 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.