Kerkruimte – Noord-entree (jeugdhonk)

De noord-entree is gnoordentree(jeugdhonk)eschikt voor vergaderingen van kleine groepen (max. 20 personen). De ruimte bevat een verdiepeingdie gebruikt wordt als jeugdsoos. De noord-entree is voorzien van een keukenblok voor het zetten van koffie en thee en kan dus ook gebruikt worden los van de Hans Leijdekkerszaal. De toegang is dan via de kerkzaal. In de praktijk wordt de ruimte  regelmatig gebruikt als stiltecentrum bij uitvaarten vanuit de kerk en als  kleedruimte (ook de bovenverdieping) voor musici die in de kerkzaal optreden .