Rooster Kerkdiensten 2021

24 oktober 2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Drs. J. Prij jr.
1e collecte: Kerk (energie)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Arjan plomp en Jan Prij sr.
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Caroline Schaap(is gewijzigd)
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

31 oktober 2021
Grote Kerk,  aanvang wintertijd
10.00 uur  Ds. G. Rinsma
1e collecte:  Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte: Voedselbank
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst

7 november 2021 zondag na dankdag
Grote Kerk,
10.00 uur  Ds. P. Verhoeff
1e collecte:  Kerk (instandhouding kerkgebouwen)
2e collecte: Kerk in Actie (zending)
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Ronald v.d. Veen
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

14 november 2021
Grote Kerk, (her)bevestigen ambtsdragers
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk (energie)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en Kindernevendienst

21 november 2021 afsluiting kerkelijk jaar
Grote Kerk,
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom en pastor Louise kooiman
1e collecte:  Kerk (pastoraat)
2e collecte: Protestantse kerk (pastoraat)
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Lekendienst
Ouderling: Trudy Tuinstra

28 november 2021 1e advent
Grote Kerk,
10.00 uur  Drs. G. Scholten
1e collecte:  Kerk (pastoraat)
2e collecte: Werelddiaconaat
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche en Kindernevendienst

5 december 2021 2e advent
Grote Kerk,
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk (kerkelijke activiteiten)
2e collecte: Kerk in Actie (zending)
Ouderlingen: Arjan plomp en Jan Prij
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Jan Zwart
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

12 december 2021 3e advent
Grote Kerk,
10.00 uur  Drs. G. Scholten
1e collecte:  Kerk (energiekosten)
2e collecte: Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst

19 december 2021 4e advent
Grote Kerk,
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk (energiekosten)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen:  Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

24 december Kerstavond
Grote Kerk,
22.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk (doel nader vast te stellen)
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf

25 december 2021 1e kerstdag
Grote Kerk,
10.00 uur  Pastor Louise Kooiman
1e collecte:  Kinderen in de knel
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst

25 december 2021 1e kerstdag
Eenigenburg
10.30 uur Ds. K.H. Ubels
Ouderling: Trudy Tuinstra

26 december 2021
Grote Kerk,
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, Morgengebed
1e collecte:  Kerk (Pastoraat)
2e collecte: Ntb
Ouderlingen: Arjan Plomp en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is geen jeugdwerk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 januari 2021 (deze dienst is alleen online te volgen)
Grote Kerk
10.00 uur Ds. H.R. Hummelen, Egmond -Binnen
1 collecte: Diaconie – doel nog niet bekend
Ouderlingen: (1e) Corine Leijdekkers en Arjan Plomp (deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

17 januari 2021 (deze dienst is alleen online te volgen)
Grote Kerk
10.00 uur Mw. Pastor L.J. Kooiman
Diaconie: Kerk in Actie (Ondersteuning kerkenwerk binnenland)
Ouderlingen: Arjan Plomp (1) en Jan Prij (deurcoördinator)
Diakenen:  geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

24 januari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte: Pastoraat
Ouderlingen: Jan Prij (1) en Trudy Tuinstra(deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

31 januari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Drs. Gert Scholten, past. verzorger NW-Ziekenhuis, Den Helder
1 collecte: Collecte Werelddiaconaat – Hulp aan Bangladesh in hun strijd tegen overstromingen
Ouderlingen: Trudy Tuinstra (1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

7 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte:  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Ronald van de Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

14 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte: Collecte Kerk in Actie : Ethiopië (Noodhulp & Rampenpreventie)
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Paulien Knol (deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk, (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

21 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
1e Zondag Veertig dagentijd
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte:  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Paulien Knol(1) en Corine Leijdekkers(deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

28 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
2e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Mw. Ds  A.D. Walsma, Amersfoort
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend
Ouderlingen: Corine Leijdekkers(1) en Arjan Plomp(deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

7 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
3e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Pastor Mw. L.J. Kooiman
1 collecte:  Energiekosten
Ouderlingen: Arjan Plomp (1) en Jan Prij(deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

14 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
4e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Ds A.J. van der Bom. L.J. Kooiman
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend
Ouderlingen: Jan Prij(1) en Trudy Tuinstra(deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

21 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
5e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte:  Pastoraat
Ouderlingen: Trudy Tuinstra(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Jan Zwart
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

28 maart 2021, Palmpasen. (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk, let op: Aanvang Zomertijd
9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor NW-Ziekenhuizen (Gemini Den Helder)
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend.
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

1 april 2021,  Witte Donderdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk,
19.30 uur Ds.  A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal
geen collecte.
Ouderlingen:  Gerda Heddes(1)
Diakenen Helleen van Zanten en Ger Dekker.
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf

2 april 2021,  Goede Vrijdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk,
19.30 uur Pastor L.J. Kooiman
geen collecte.
Ouderlingen:  Paulien Knol(1) )
Diakenen: geen.
Koster:
Organist: Hans Stehouwer

4 april 2021,  1e Paasdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk, (let op: aanvangstijd nog niet definitief en kan vervroegd worden)
9.30 uur  Ds A.J. van der Bom, Avondmaalsviering  tijdens de dienst
collecte.: Quotum Paascollecte
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker.
Koster:
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Mw. Ds W.Roobol, Nw. Niedorp
Ouderling: Trudy Tuinstra

11 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

18 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis locatie Den Helder
1 collecte: Kerk,  Instandhouding Kerkgebouw
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

25 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur pastor Mw. Jos van Steen, Alkmaar
1 collecte: Kerk,  Energiekosten
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Niieuwland
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

2 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. Jan Prij jr.
1 collecte: Kerk,  Kerkelijke Activiteiten
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

9 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A. Groenendijk, pastor  Nw-Ziekenhuis, locatie Alkmaar.
1 collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

16 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. H.J. Boon.
1 collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur voorganger nog niet bekend
Ouderling: Trudy Tuinstra

23 mei 2021, 1e Pinksterdag
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

24 mei 2021, 2e Pinksterdag  Oecumenische Dienst
R.K. Christoforuskerk,
10.00 uur organisatie Raad van Kerken

30 mei 2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk, Kerkelijke activiteiten
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Jan Zwart
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

6 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Mw. Ds.W. van Rijn, Halfweg
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

13 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  pastor Mw. L.J. Kooiman.
1 collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Sebastiaan Schippers
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

20 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Lekendienst
Ouderling: Trudy Tuinstra

27 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds, K.H. Ubels, veteranendienst.
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Paulien Knol en Jan Mechielsen
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

4 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom, afsluiting van het jeugdwerk
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Ronald van der Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

11 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  kerkblad Onze Kerk
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

18 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW-ziekenhuis Den Helder.
1e collecte: Kerk,  kerkelijke activiteiten
Ouderlingen: Jan Prij en Trudy Tuinstra
Diakenen:Bote Nieuwlanden Ger Dekker
Koster:
Organist:  Caroline Schaap
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

25 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar.
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Jan Mechielsen
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

1 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. Blokker, Callantsoog.
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Gerda Heddes en Jan Mechielsen
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

8 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Drs. J.Prij Jr..
1e collecte: Kerk, Pastoraat
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

15 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom
1e collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

22 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen, start jeugdwerk na de zomervakantie
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

29 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Wieb Koedijkk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Caroline Schaap
Er is crèche,

5 September 2021, startzondag
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom en pastor L.J. Kooiman.
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Jan Prij en Trudy Tuinstra
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.