Rooster Kerkdiensten 2021

30 januari 2022
Grote Kerk,

10.00 uur  Mw. Ds W. Roobol, Nieuwe Niedorp
1e collecte:  Kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

6 februari 2022
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom
Eén collecte voor het Werelddiaconaat
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst

13 februari 2022
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds P. Verhoeff, Alkmaar, classispredikant
1e collecte:  Kerk (pastoraat)
2e collecte:  Kerk in Actie (Noodhulp)
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche, Kindernevendiensten Tienerkerk

20 februari 2022
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal
1e collecte:  Kerk (Energiekosten)
2e collecte:  Diaconie)
Ouderlingen: Paulien  Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst.

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur pastor Mw. L.J. Kooiman, Kerk en kunst
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist

27 februari 2022
Grote Kerk,

10.00 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis,  Den Helder
1e collecte:  Kerk ( Onderhoud orgel)
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan  Plomp
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche en Kindernevendienst en Tienerkerk

6 maart 2022, eerts zondag van de 40 dagen tijd
Grote Kerk,

10.00 uur  pastor Mw. L.J. Kooiman
1e collecte:  Kerk (pastoraat)
2e collecte:  $0 dagen collecte, Kerk in actie
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Ronald van Veen
Er is crèche en Kindernevendienst

13 maart 2022, tweede zondag in de 40 dagentijd, zondag na biddag voor gewas en Arbeid
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom
1e collecte:  Kerk (pastoraat)
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen: Jan Prij en Gerda Heddes
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en Kindernevendienst en Tienerkerk

20 maart 2022, derde zondag in de 40 dagentijd
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom
1e collecte:  Kerk (Energiekosten)
2e collecte:  40 dagen collecte Kerk in Actie
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst.

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur nog niet bekend, lekendienst
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist

27 maart 2022, vierde zondag in de 40 dagentijd
Grote Kerk,

10.00 uur  Mw. Ds A. D. Walsma, Amersfoort
1e collecte:  Kerk (Pastoraat)
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen: Paulien Knol  en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst en Tienerkerk

3 april 2022, vierde zondag in de 40 dagentijd
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom
1e collecte:  Kerk (Onderhoud orgel)
2e collecte:  40 dagen collecte Kerk in Actie
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche en Kindernevendienst.

10 april 2022, Palmpasen
Grote Kerk,

10.00 uur  Pastor Mw. L.J. Kooiman
1e collecte:  Kerk (Pastoraat)
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche en Kindernevendiensten Tienerkerk

14 april 2022, Witte Donderdag
Grote Kerk,

19.30 uur  Ds A.J. van der Bom , Heilig Avondmaal
geen collecten.
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Jan Mechielsen
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:

Organist: Hanneke Muntjewerf

15 april 2022, Goede Vrijdag
Grote Kerk,

19.30 uur  Pastor Mw. L.J. Kooiman
geen collecten.
Ouderlingen: Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland
Koster:
Organist: Hans Stehouwer

17 april 2022, Eerste Paasdag
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds A.J. van der Bom , Heilig Avondmaal
1e collecte:  Paascollecte t.b.v. quotum afdracht
2e collecte:  Paascollecte Kerk in Actie
Ouderlingen: Jan Prij en Gerda Heddes
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Mw. Pastoor J.van Steen, Alkmaar
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist

24 april 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntjewerf

1 mei 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. P. van Ankeren, Wognum
1e collecte:  Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Amnesty International, Schagen
Ouderlingen:  Paulien Knol, Paulien Leijdekkers
Diakenen:  Heleen vn Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Caroline Schaap

24 april 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kerk in Actie, Noodhulp
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hanneke Muntjewerf

15 mei 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Stichting Schagen Roemenië
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Sebastiaan Schippers

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Mw. Pastor L.J. Kooiman, kerk en kunst
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

22 mei 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. J. Prij jr. Rotterdam
1e collecte:  Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Missionair werk, binnenland
Ouderlingen:  Jan Prij, Jan Mechielsen
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntjewerf

29 mei 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. G. Rinsma, Bovensmilde
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Hospice Schagen
Ouderlingen:  Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hans Stehouwer

5 juni  2022, 1e pinksterdag
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds,. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kerk in Actie
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hanneke Muntjewerf

12 juni 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis
1e collecte:  ?
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Sebastiaan Schippers

19 juni 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, Heilig avondmaal
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist; Ronald v.d. Veen

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur nog niet bekend, lekendienst
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

26 juni 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. R. Voorn, geestelijk verzorger, Veteranendienst
1e collecte:  Pro Rege
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf

3 juli 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouw
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hanneke Muntjewerf

10 juli 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, afsluiting jeugdwerkseizoen
1e collecte:  Kerk, jeugd
2e collecte:  Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Ouderlingen:  Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hans Stehouwer

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

17 juli 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Stichting exodus
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Arjan Plomp
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntjewerf

 

24 juli 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Mevr. Ds. A. Groenendijk, pastor NW ziekenhuis Alkmaar
1e collecte:  Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

31 juli 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

7 augustus 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Mevr. Pastor J. v. Steen, Alkmaar
1e collecte:  Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Paulien Knol en Jan Prij
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

14 augustus 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. H.J. Boon, Den Burg, Texel
1e collecte:  Kerk Pastoraat
2e collecte:  Kerk in Actie, zending
Ouderlingen:  Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

21 augustus 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. J. Prij jr., Rotterdam
1e collecte:  Kerk, instandhouding gebouw
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

28 augustus 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

4 september 2022, startzondag
Grote Kerk,

9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte:  Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kerk in Actie, werelddiaconaat
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hanne Muntjewerf

11 september 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, ziekenzondag
1e collecte: Kerk, energiekosten
2e collecte:  JOP, landelijk jeugdwerk
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Sebastiaan Schippers

18 september 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. Arie Jan v.d. Bom, Heilig avondmaal
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf

25 september 2022, Vredesweek
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. W. Huizing
1e collecte: Kerk, onderhoud gebouw
2e collecte:  Vredescollecte Kerk in Actie
Ouderlingen:  Jan Prij en Trudy Tuinstra
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hanneke Muntjewerf

2 oktober 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Mevr. Ds. W. van Rijn, Halfweg
1e collecte: Kerk, energiekosten
2e collecte:  Hospice Schagen
Ouderlingen:  Trudy Tuinstra en Jan Mechielsen
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Caroline Schaap

9 oktober 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, herbevestiging ambtsdragers
1e collecte: Kerk pastoraat
2e collecte:  Dorcas
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Jan Mechielsen
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntje werf

16 oktober 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk, onderhoud piano
2e collecte:  Kerk in Actie, zending
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hans Stehouwer

Kerkje Eenigenburg Kerk en kunst
10.30 uur Mevr. Pastor L.J. Kooiman
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

 

23 oktober 2022,
Grote Kerk,

9.30 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis Den Helder
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouw
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hanneke Muntjewerf

30 oktober 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur: Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen
1e collecte: Kerk, energiekosten
2e collecte:  Voedselbank Kop van Noord Holland
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hanneke Muntjewerf

6 november 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, zondag na dankdag, Heilig avondmaal
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kerk in actie, zending
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Ronald v.d. Veen

13 november 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Drs. G. Scholten, pastor NWziekenhuis, Den Helder
1e collecte: Kerk, energiekosten
2e collecte:  Dankdag, Kerk in Actie
Ouderlingen:  Jan Prij en Gerda Heddes
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Sebastiaan Schippers

20 november 2022,  Gedachtenis zondag
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte:  PKN, pastoraat
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg, lekendienst
10.30 uur
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

 

27 november 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Mevr. Ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp, 1e advent
1e collecte: Diaconie
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hanneke Muntjewerf

4 december 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Drs. G. Scholten, pastor NWziekenhuis Den Helder, 2e advent
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte:  Adventscollecte Kerk in Actie
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Ronald v.d. Veen

11 december 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom, 3e advent
1e collecte: Kerk, onderhoud orgel
2e collecte:  Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf

18 december 2022,
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 4e advent
1e collecte: Kerk, energiekosten
2e collecte:  Diaconie
Ouderlingen:  Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen:  Bote Nieuwland en Ger Dekker
Organist: Hans Stehouwer

24 december 2022, Kerstnachtdienst
Grote Kerk,

22.00 uur  Pastor L.J. Kooiman, Enkhuizen
1e collecte: Diaconie, nader te bepalen
Ouderlingen:  Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Caroline Schaap

25 december 2022, 1e kerstdag
Grote Kerk,

10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte:  Kinderen in de knel
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen:  Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg, 1e kerstdag
10.30 uur noggeen voorganger
1 collecte: diaconie
Ouderling Trudy Tuinstra
Organist:

1 januari 2023,
Grote Kerk,

10.00 uur
1e collecte:
2e collecte:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 januari 2021 (deze dienst is alleen online te volgen)
Grote Kerk
10.00 uur Ds. H.R. Hummelen, Egmond -Binnen
1 collecte: Diaconie – doel nog niet bekend
Ouderlingen: (1e) Corine Leijdekkers en Arjan Plomp (deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

17 januari 2021 (deze dienst is alleen online te volgen)
Grote Kerk
10.00 uur Mw. Pastor L.J. Kooiman
Diaconie: Kerk in Actie (Ondersteuning kerkenwerk binnenland)
Ouderlingen: Arjan Plomp (1) en Jan Prij (deurcoördinator)
Diakenen:  geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

24 januari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte: Pastoraat
Ouderlingen: Jan Prij (1) en Trudy Tuinstra(deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

31 januari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Drs. Gert Scholten, past. verzorger NW-Ziekenhuis, Den Helder
1 collecte: Collecte Werelddiaconaat – Hulp aan Bangladesh in hun strijd tegen overstromingen
Ouderlingen: Trudy Tuinstra (1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

7 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte:  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Ronald van de Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

14 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte: Collecte Kerk in Actie : Ethiopië (Noodhulp & Rampenpreventie)
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Paulien Knol (deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk, (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

21 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
1e Zondag Veertig dagentijd
Grote Kerk
10.00 uur Ds Arie Jan van der Bom
1 collecte:  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Paulien Knol(1) en Corine Leijdekkers(deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

28 februari 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
2e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Mw. Ds  A.D. Walsma, Amersfoort
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend
Ouderlingen: Corine Leijdekkers(1) en Arjan Plomp(deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

7 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
3e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Pastor Mw. L.J. Kooiman
1 collecte:  Energiekosten
Ouderlingen: Arjan Plomp (1) en Jan Prij(deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

14 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
4e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Ds A.J. van der Bom. L.J. Kooiman
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend
Ouderlingen: Jan Prij(1) en Trudy Tuinstra(deurcoördinator)
Diakenen: Bote Nieuwland(coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

21 maart 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
5e Zondag Veertig dagentijd
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte:  Pastoraat
Ouderlingen: Trudy Tuinstra(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: geen; Wouter Vrolijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Jan Zwart
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

28 maart 2021, Palmpasen. (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk, let op: Aanvang Zomertijd
9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor NW-Ziekenhuizen (Gemini Den Helder)
1 collecte:  Diaconie; bestemming nog niet bekend.
Ouderlingen: Gerda Heddes(1) en Jan Mechielsen (deurcoördinator)
Diakenen: Wieb Koedijk (coördinator kerkzaal)
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

1 april 2021,  Witte Donderdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk,
19.30 uur Ds.  A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal
geen collecte.
Ouderlingen:  Gerda Heddes(1)
Diakenen Helleen van Zanten en Ger Dekker.
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf

2 april 2021,  Goede Vrijdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk,
19.30 uur Pastor L.J. Kooiman
geen collecte.
Ouderlingen:  Paulien Knol(1) )
Diakenen: geen.
Koster:
Organist: Hans Stehouwer

4 april 2021,  1e Paasdag
(publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)

Grote Kerk, (let op: aanvangstijd nog niet definitief en kan vervroegd worden)
9.30 uur  Ds A.J. van der Bom, Avondmaalsviering  tijdens de dienst
collecte.: Quotum Paascollecte
Ouderlingen:  Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker.
Koster:
Organist: Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Mw. Ds W.Roobol, Nw. Niedorp
Ouderling: Trudy Tuinstra

11 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

18 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis locatie Den Helder
1 collecte: Kerk,  Instandhouding Kerkgebouw
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

25 april 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur pastor Mw. Jos van Steen, Alkmaar
1 collecte: Kerk,  Energiekosten
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Niieuwland
Koster:
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

2 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. Jan Prij jr.
1 collecte: Kerk,  Kerkelijke Activiteiten
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

9 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A. Groenendijk, pastor  Nw-Ziekenhuis, locatie Alkmaar.
1 collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist: Caroline Schaap
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

16 mei 2021, (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. H.J. Boon.
1 collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur voorganger nog niet bekend
Ouderling: Trudy Tuinstra

23 mei 2021, 1e Pinksterdag
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

24 mei 2021, 2e Pinksterdag  Oecumenische Dienst
R.K. Christoforuskerk,
10.00 uur organisatie Raad van Kerken

30 mei 2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk, Kerkelijke activiteiten
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Jan Zwart
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

6 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Mw. Ds.W. van Rijn, Halfweg
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Jan Prij en Jan Mechielsen
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

13 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  pastor Mw. L.J. Kooiman.
1 collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Sebastiaan Schippers
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

20 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Lekendienst
Ouderling: Trudy Tuinstra

27 juni 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds, K.H. Ubels, veteranendienst.
1 collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Paulien Knol en Jan Mechielsen
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

4 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom, afsluiting van het jeugdwerk
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Ronald van der Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

11 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  kerkblad Onze Kerk
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

18 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW-ziekenhuis Den Helder.
1e collecte: Kerk,  kerkelijke activiteiten
Ouderlingen: Jan Prij en Trudy Tuinstra
Diakenen:Bote Nieuwlanden Ger Dekker
Koster:
Organist:  Caroline Schaap
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

25 juli 2021,
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar.
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Jan Mechielsen
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

1 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. Blokker, Callantsoog.
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Gerda Heddes en Jan Mechielsen
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

8 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Drs. J.Prij Jr..
1e collecte: Kerk, Pastoraat
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

15 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom
1e collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Bote Nieuwland en Ger Dekker
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

22 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen, start jeugdwerk na de zomervakantie
1e collecte: Kerk,  Onderhoud orgel
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

29 Augustus  2021
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom.
1e collecte: Kerk,  Pastoraat
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Wieb Koedijkk en Heleen van Zanten
Koster:
Organist:  Caroline Schaap
Er is crèche,

5 September 2021, startzondag
Grote Kerk,
9.30 uur  Ds. A. J. van der Bom en pastor L.J. Kooiman.
1e collecte: Kerk,  Instandhouding kerkgebouw
Ouderlingen: Jan Prij en Trudy Tuinstra
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Koster:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is crèche,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.