Rooster Kerkdiensten 2020

 

Zondag 16 augustus 2020  (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
9.30 uur Ds. H.R. Hummelen
1e collecte: Kerk (instandhouding gebouw)
Ouderlingen: Arjan Plomp (1e) en Paulien Knol (deurcoördinator)
Diaken: Bote Nieuwland (coördinator)
Koster: J. Visser (coördinator)
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is geen crèche

Zondag 23 augustus 2020  (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1 collecte: Diaconie
Ouderlingen: Corine Leijdekkers (1e) en Arjan Plomp (deurcoördinatorl
Diakenen: Wieb Koedijk (coördinator)
Koster: J. Visser (coördinator)
Organist:  Hans Stehouwer
Er is geen crèche

Zondag 30 augustus 2020  (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren)
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1 collecte: Diaconie
Ouderlingen: Trudy Tuinstra (1e) en Corine Leijdekkers (deurcoördinator)
Diakenen: geen – Jan Mechielsen (coördinator)
Koster: J. Visser (coördinator)
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Er is geen crèche

Woensdag 2 september 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastor. L.J. Kooiman

Zondag 6 september 2020 Nationale Ziekenzondag
Grote Kerk
9.30 uur Mw. Ds. W. van Rijn, Den Helder
1e collecte: Kerk (pastoraat)
2e collecte: Vrienden van Magnushof
Ouderlingen:  Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Henk van Zanten
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 9 september 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 13 september 2020
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Collecte jeugdwerk (JOP)
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist:  Jan Zwart
Gastvrouw: Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 16 september 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor J. van der Stok

Zondag 20 september 2020
Grote Kerk Oecumenische dienst m.m.v. Cantorij
10.00 uur Pastor L. Kooiman
1e collecte: Nader te bepalen
Ouderlingen: Jan Prij en Annemarie Voorbraak
Diakenen:
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Jaap Schenk
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 23 september 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 27 september 2020
Grote Kerk
9.30 uur Ds. P. van Ankeren
1e collecte: Kerk (pastoraat)
2e collecte: Collecte vredesweek
Ouderlingen: Annemarie Voorbraak  en Jan Mechielsen
Diakenen: Bote Nieuwland en Tineke Buijs
Organist:  Caroline Schaap
Gastvrouw: Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 30 september 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor E. Moltzer

Zondag 4 oktober 2020
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk (instandhouding kerkgebouw)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Tineke Buijs en Ger Dekker
Organist: Jan Zwart
Gastvrouw: Ineke v.d. Woude
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 7 oktober 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Ds. A.J. van der Bom

Zondag 11 oktober 2020
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom, m.m.v. cantorij
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte: Dorcas
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Dirk v.d. Plas
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 14 oktober 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 18 oktober 2020
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom,
1 collecte: WERELDDIACONAAT
Ouderlingen: Paulien Knol Corine Leijdekkers
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist:  Caroline Schaap
Gastvrouw: Gerda Mackenbach
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Zondag 18 oktober 2020
10.30 uur Eenigenburg  Pastor Mw. L. Kooiman
Kunst en kerk

Woensdag 21 oktober 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 25 oktober 2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom,
1e collecte: Kerk (onderhoud piano)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Arjan Plomp
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Paulien Knol
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 28 oktober 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor E. Moltzer

Zondag  1 november2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom, Heilig Avondmaal
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Najaarszending
Ouderlingen: Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Bote Nieuwland en Tineke Buijs
Organist:  Jan Zwart
Gastvrouw: Paulien Knol
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 4 november 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor E. Moltzer, Allerzielen?

Zondag  8 november2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom, zondag na dankdag voor gewas en arbeid
1e collecte: Kerk (instandhouding kerkgebouw)
2e collecte: Jeugdwerk (JOP)
Ouderlingen: Jan Prij en Annemarie Voorbraak
Diakenen: Tineke Buijs en Ger Dekker
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 11 november 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor J. van der Stok

Zondag  15 november2020
Grote Kerk
10.00 uur Drs. G. Scholten
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Voedselbank Kop van Noord Holland
Ouderlingen: Annemarie Voorbraak en Jan Mechielsen
Diakenen:  Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Anneke Visser
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Zondag 15 november 2020
10.30 uur Eenigenburg  Lekendienst

Woensdag 18 november 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastor  L.J.Kooiman

Zondag  22 november2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom en Pastor Mw. L. Kooiman, afsluiting kerkelijk jaar
1e collecte: Kerk (instandhouding kerkgebouw)
2e collecte: Protestantse kerk
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Caroline Schaap
Gastvrouw: Marijke van Harskamp
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 25 november 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag  29 november 2020, 1e advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Henk van Zanten
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Gonnie Smit
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 2 december 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dhr. A. Rodenburg

 Zondag 6 december 2020, 2e advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds. G. Scholten
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte: Kerk in Actie “Kinderen in de Knel”
Ouderlingen: Paulien Knol en Corine Leijdekkers
Diakenen: Tineke Buijs en Ger Dekker
Organist: Jan Zwart
Gastvrouw: Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tiener

Woensdag 9 december 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 13 december 2020, 3e advent. M.m.v. cantorij
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Corine Leijdekkers en Jan Prij
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hans Stehouwer
Gastvrouw: Jaap Schenk
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Woensdag 17 december 2020
19.30 uur Kerstviering in Caegstate, pastor mw. L. Kooiman

Zondag 20 december 2020, 4e advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds. J.C. den Hertog
1e collecte: Kerk (instandhouding kerkgebouw)
2e collecte: Protestantse Kerk Missionair
Ouderlingen: Jan Prij en Arjan Plomp
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

Donderdag 24 december 2020, kerstnacht
Grote Kerk
22.00 uur Mw. L. Kooiman
1 collecte:
Ouderlingen: Arjan Plomp en Trudy Tuinstra
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist: Caroline Schaap
Gastvrouw: Ineke v.d. Woude

25 december 2020, 1e kerstdag
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom
1 collecte: Kinderen in de knel
Ouderlingen: Annemarie Voorbraak en Gerda Heddes
Diakenen: Tineke Buijs en Ger Dekker
Organist: Caroline Schaap
Gastheer: Dirk v.d. Plas
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

25 december 2020, 1e kerstdag
10.30 uur Eenigenburg Ds. K.H. Ubels
m.m.v. Eenigenburger Kerstkoor

Zonag 27 december 2020
Grote Kerk
10.00 uur Dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar
1e collecte: Kerk (Pastoraat)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Gerda Heddes en Jan Mechielsen
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Gerda Mackenbach
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal
autovervoer: fam.
Er is crèche, Kom in de kring en kindernevendienst en tienerkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.