Taakgroep Liturgie

DSC02094Taakgroep Liturgie

Deze taakgroep beoordeelt en adviseert omtrent de vorm en inhoud van de vieringen in onze kerk

Samenstelling van de taakgroep: 
Voorzitter/penningmeester: Dhr. W.J. Kramer, tel.0224 296094
Ds. A.J. van der Bom
Dhr. J. Bruin

 

DSC02215

doopvont, afkomstig uit de tweede Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk)

DSC02366

De paaskaars wordt aangestoken