Visie, Beleid & Documentatie

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu
We laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus
We staan open voor een ieder die samen met ons op zoek wil naar God, geloof en gemeenschap
We willen midden in de steeds veranderende samenleving staan en daar van betekenis zijn
We willen daarbij nadrukkelijk samenwerken met anderen

BELEIDSPLAN

Beleidsplan-2018-2022

DOCUMENTEN:

Doopfolder

Huwelijksfolder

Plaatselijke Regeling PG Schagen 2018