Zang cantorij

De Cantorij:

verleent regelmatig haar medewerking aan onze diensten.
De cantorij staat onder leiding van dhr. W. Kramer en repeteert maandagavond van 19.30 tot 20.45 uur.

Regelmatig wordt ook medewerking verleend door solo zangers en muzikanten uit onze gemeente. Zo zijn er enkele enthousiaste fluististen. We hebben een muzikale gemeente!

Uitvoering mannenkwartet 1e Kerstdag 2012  met “First Noël”