Zang cantorij

De cantorij van de Grote Kerk verleent regelmatig haar medewerking aan de diensten.
De cantorij onder leiding van Dhr. W. Kramer repeteert maandagavond van 20.00-21.30 uur.

Regelmatig wordt ook medewerking verleend door solo zangers, fluitisten, we hebben een violiste, en een harpiste in onze gemeente.  We hebben een muzikale gemeente hebben die zich ook vanaf de startzondag enthousiast op het nieuwe seizoen storten.

Eind oktober beginnen traditioneel de repetities voor het ad hoc Kerstkoor (maandagavond 20.00 uur). Het koor bestaat uit de Cantorij aangevuld met adhoc leden. Het kerstkoor verleent medewerking aan de Kerstnacht en de Kerstmorgendienst. Dirigent is Dhr. W. Kramer