Home

Geen diensten of andere activiteiten i.v.m. maatregelen coronavirus: met ingang van zondag 5 juli onder voorwaarden weer bij elkaar! 

Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Voor de meest recente dienst, 1e Pinksterdag, klik hier voor kerkdienstgemist.nl

Zondag 7 juni
Ook voor komende zondag, zal een korte viering worden opgenomen en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Voorganger zal zijn Pastor Louise Kooiman

 

Recente berichten en nieuws kerkenraad: met ingang van zondag 5 juli onder voorwaarden weer bij elkaar! (update 27 mei 2020)

Het is momenteel niet mogelijk om als kerkgemeenschap bij elkaar te komen, vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Langzamerhand wordt duidelijk dat we in de nabije toekomst weer bij elkaar kunnen komen in onze kerk. Hierbij moet wel het voorbehoud worden gemaakt, namelijk dat ons kabinet kan besluiten dat bijeenkomsten alsnog niet door mogen gaan per 1 juli.

Hoewel de maand juni gebruikt kan worden als ‘oefenmaand met 30 personen’, hebben we als kerkenraad besloten dit niet te doen. De termijn om dit te regelen is erg kort en het maximum aantal van 30 personen is zo weinig, dat er een streng reserveringssysteem moet komen waardoor erg veel kerkleden teleurgesteld moeten worden. Om deze redenen willen we in juni de online vieringen continueren met behulp van eigen opnames en tussentijds de voorbereidingen voor juli in gang zetten.

Zoals het er nu voorstaat, mogen we namelijk met ingang van zondag 5 juli weer publiek toegankelijke vieringen houden, maar dan wel onder een aantal voorwaarden. De meest relevante voor religieuze bijeenkomsten:

  • Maximaal 100 personen aanwezig
  • 1,5 meter onderlinge afstand; mensen van hetzelfde huisgezin mogen wel bij elkaar zitten
  • Er zal geen gelegenheid zijn tot koffiedrinken na afloop van de dienst
  • Gemeentezang wordt ontraden, vanwege het besmettingsrisico

Er moet nog nagemeten en gecontroleerd worden of er wel 100 personen op voldoende afstand bij elkaar kunnen zitten. Omdat huisgenoten bij elkaar mogen zitten, kan er wel veel benodigde ruimte worden bespaard. Waarschijnlijk zullen we een (online) reserveringssysteem regelen, waar echter ook telefonisch voor gereserveerd kan worden. We willen mensen aanmoedigen om zich online te registreren en, indien mogelijk, gecombineerd met huisgenoten te komen (dit bespaart op de nodige ruimte). Daarnaast verzoeken we iedereen, indien er veel ingeschreven wordt, ook anderen de kans te geven zich in te schrijven voor onze bijeenkomsten. In het kerkgebouw zullen de zitplaatsen worden toegewezen door coördinatoren.

Het jeugdteam heeft laten weten dat er in de zomer geen crèche verzorgd zal worden: hiervoor zouden weer aanvullende maatregelen nodig zijn, die nogal oncomfortabel voelen. Er wordt wel gewerkt aan een rooster, zodat er met ingang van september weer jeugdwerk kan plaatsvinden. Ook dit hangt uiteraard af van de regelgeving te zijner tijd. Daarnaast willen we de bijeenkomsten relatief sober houden, zo zal er voorlopig nog geen avondmaal worden gevierd.

Er zullen meer details uitgewerkt moeten worden, zoals looproutes, markeringen, gebruik van garderobe en toilet, etc. Aanwijzingen hieromtrent volgen nog, onder meer via onze website.

Op dit moment wordt gemeentezang sterk afgeraden en, zolang dit wordt afgeraden, zullen we ook in Schagen niet als gemeente gaan zingen tijdens bijeenkomsten. Er zijn diverse alternatieven mogelijk; mocht u zelf een (muzikale) bijdrage willen leveren, dan wordt u van harte uitgenodigd dit te melden bij onze voorgangers! Wellicht kunnen we hiervan gebruikmaken bij een van de bijeenkomsten.

We realiseren ons als kerkenraad dat bijeenkomsten op deze wijze zeker niet gelijkwaardig zullen aanvoelen als reguliere erediensten. En wellicht zijn ze daar ook niet gelijkwaardig aan. Maar voor veel gemeenteleden zullen fysieke bijeenkomsten een meerwaarde bieden in vergelijking met online vieringen. Daarnaast mag u als gemeente verwachten dat we als kerkenraad zo goed mogelijk invulling geven aan onze bijeenkomsten binnen de wettelijke kaders en grenzen die veilig geacht worden.

We realiseren ons echter ook dat er gemeenteleden zijn die het oncomfortabel vinden om in deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. U staat absoluut vrij om dit af te wegen en de diensten niet bij te wonen. De diensten worden live uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken, zoals we dat tot op heden hebben opgelost.

We hopen op bemoedigende en goede bijeenkomsten, juist onder deze omstandigheden.

Kerk op werkdagen geopend

Sinds 18 mei is de Grote Kerk op alle werkdagen open van 11.00u – 13.00u. Er is ruimte voor gebed, persoonlijke meditatie, het aansteken van een kaars, het schrijven van een kaart naar andere gemeenteleden. Een pastoraal gesprek is eveneens mogelijk, al zijn onze pastores niet alle dagen aanwezig.

Status van kerkdienstgemist.nl

Tot op heden werken we met NoordkopCentraal om opnames van onze kerkdiensten te verzorgen: zij maken een opname en zenden deze uit via NoordkopCentraal TV. Daarnaast plaatsen we zo snel mogelijk deze opname op Kerkdienstgemist.nl. Waarschijnlijk beëindigen we deze werkwijze na Pinksteren.

We naderen nu het moment dat we ook met onze eigen audio en camera opnames kunnen uitzenden via Kerkdienstgemist.nl  We gaan hier de komende periode meer en meer gebruik van maken en mee oefenen. We willen volledig overschakelen op onze eigen opnames met eigen apparatuur. Al aardig wat mensen weten Kerkdienstgemist.nl reeds te vinden en we hebben er vertrouwen in dat velen hier probleemloos gebruik van zullen maken. Maar niet iedereen slaagt erin om de beschikbare uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl te volgen, bijvoorbeeld door het ontbreken van internettoegang. In de toekomst kan dat met een decoder op de tv worden opgelost, maar het is niet duidelijk op welke termijn we dat voor elkaar gaan krijgen bij betreffende gemeenteleden.

Overigens zijn alle eerdere opnames van de afgelopen zondagen ook beschikbaar op kerkdienstgemist.nl

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Voor kinderen is er een online aanbod beschikbaar

Voor bijbelbasics moet je jezelf (gratis) registreren; je krijgt dan elke week een mail met het programma voor komende zondag.

http://www.dehenkieshow.nl https://creatiefkinderwerk.nl/

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/

Zondag 7 juni 2020
Online vanuit de kerk van Schagen via Kerkdienst gemist.nl  en NoordkopCentraal
voor de uitzendtijden zie boven.

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2019, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
In zijn vergadering van 14 april 2020 heeft het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van de gemeente over 2019 goedgekeurd. Een samenvatting van deze jaarrekening staat hier gepubliceerd. Gemeenteleden die hier vragen over hebben of inzage willen verkrijgen in de gehele jaarrekening kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die het geheel of gedeeltelijk oneens zijn met dit jaarverslag kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan de scriba. Op 13 mei zal de kerkenraad, met inachtname van alle ingekomen zienswijzen, de jaarrekening vaststellen.

Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad :Onze Kerk Mei-juni 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen

Helaas geen andere activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .