Home

Afgelopen zondag werden een aantal ambtsdragers opnieuw bevestigd er werd afscheid genomen van twee anderen ambtsdragers die overigens hun werk nu als niet ambtsdrager blijven voortzetten. Ook werd afscheid genomen van de eindredacteur van het kerkblad Wim Voorbraak, zie foto van Jasper Visser

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad:
onzekerk november-december 2018
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN

U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 5 december 2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
Pastoor  E. Moltzer

Woensdag 12 december 2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
Em. Pastoor  J. van der Stok

Zondag  16 december 2018, 3e Advent
Grote Kerk
10.00 uur 
Drs. G. Scholten past NW Ziekenhuisgroep, Gemini, Den Helder
 1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Ouderlingen: Paulien Knol en Wijnand Kramer
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Lector: Annemarie Ros
Organist: Hans Stehouwer
Gastheer: Dirk van der Plas
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Coby Taal
autovervoer fam. van Zanten
Er is crèche en kindernevendienst

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

 

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, waarin ze rond de sterfdag van Ilja,  met haar kinderen er op uit trekt om Ilja te gedenken. In Tiberias en op de Golan hoogte luisteren  ze naar de mensen  en wat hun bezig houdt op de wijze zoals Ilja dat altijd deed. De nieuwe weblog vindt u hier!

Marleen en haar kinderen waren met verlof in Nederland Op paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de paasmorgendienst in de Grote Kerk in Schagen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Dinsdag 11 december  20.00 uur :Vergadering  College van Kerkrentmeesters
Dinsdag  18 december, 16.00 uur : Kerstviering gespreksgroepen en andere belangstellenden

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Kerstconcert Vox Humana: Zondag 16 december 2018, 19.30 uur
Voor details , klik op de foto!

 

contouren kerk met tekst