Home

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Zondag 30 september wordt Arie Jan van der Bom bevestigd als predikant van onze gemeente. Kort voor dat moment maken we met zijn allen nog een keer de kerk helemaal schoon.

Jaarlijkse grote schoonmaak:
Woensdag 26 september 10.00 uur

 

Zondag 30 september 2018, 16.00 uur Grote Kerk Schagen
Bevestiging van

Arie Jan van der Bom

als predikant van Protestantse Gemeente Schagen 
door onze consulent Mw. Ds. Laura Nagelkerke (Anna Paulowna)
Iedereen van harte welkom ook voor het buffet na afloop van de dienst.
’s Morgens geen kerkdienst in de Grote Kerk

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:Onze Kerk september -oktober 2018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 19 september 2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
Pastor Mw. L. Kooiman

Kerk Schagerbrug

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 september 2018
Kerk Schagerbrug
10.00
uur Ds P. Verhoeff, Alkmaar
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Lectoren Jan Prij en Riky HIjink
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Dirk van der Plas
Er is koffie na afloop van de dienst.
autovervoer fam. van Zanten
Er is crèche en kindernevendienst

NIEUWE DOMINEE:
De kerkenraad is verheugd dat proponent Arie Jan van der Bom het beroep naar onze gemeente heeft aanvaard. Van de scriba van de classis Noord-Holland ontvingen we het bericht dat approbatie, dat is goedkeuring, is verleend om Ds Arie Jan van der Bom te beroepen tot predikant van onze gemeente. De bevestiging zal plaatsvinden op 30 september 16.00 uur

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, over  haar ervaringen tijdens een interreligieuze klimaatconferentie in Jeruzalem. U vindt  de link naar deze weblog hier. Er is ook een interview met haar afgedrukt in EO Visie

Marleen en haar kinderen waren met verlof in Nederland Op paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de paasmorgendienst in de Grote Kerk in Schagen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk 
dinsdag 11 september 20.00 uur College van kerkrentmeesters
woensdag 19 september 20.00 uur kerkenraad

Klik op de posters om ze te vergroten!

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

 


contouren kerk met tekst