Home

25 April: DAG VAN DE AARDE IN EN RONDOM DE GROTE KERK IN SCHAGEN

Actie KERKBALANS  is gestart!
klik hier voor de folder
2020

DRIELUIK DEMENTIE IN DE GROTE KERK;
Klik hier voor meer informatie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 29 januari 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag  2 februari 2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal met Cantorij
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Ouderlingen:  Arjan Plomp en Jan Prij
Diakenen: Heleen van Zanten en Bote Nieuwland
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Dirk van de Plas:
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret
autovervoer: fam. Nicolai
Er is crèche en kindernevendienst

Woensdag 5 februari 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman

Jaarrekening 2018, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. De kerkenraad heeft deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vastsgesteld.
Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen

Voor ons nieuwste kerkblad : onzekerk dec 2019.-jan. -febr.2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld: Grote Kerk Schgen

Woensdag 5 februari 2020,10.00 uur: Inloopmorgen
woensdag 5 februari, 14.30 uur : Film “Still Alice”
Woensdag 5 februari,  20.00 uur: Film “Still Alice”
donderdag 6 februari,16.00 uur, De Meerbaak, Prof. Veenweg 4, Middenmeer: Bijeenkomst Ring Noord Holland
woensdag 12 februari 2020, 14.00 uur: Bijbelgespreksgroep

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Synode:
Het verslag van de synode van afgevaardigde  Jan Prij wat te lang was voor het kerkblad, vindt u hier