Home

 

 

 

 

 

 

ELKE DONDERDAG IN DE ZOMER WESTFRIESE FOLKLORE MARKT.
Inloop met koffie, orgelbespelingen en presentatie over de geschiedenis van de kerk. Donderdag a.s organist  Hans Stehouwer

MARLEEN ANTHONISSEN TERUG IN NEDERLAND;
13 september is haar boekpresentatie in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht; 15 september is zij bij ons in de kerk. Scrol verder naar beneden voor meer info.

Vrijdag 26 juli verzorgde het Boys Choir van de Temple Church in Londen een concert in onze kerk. Klik hier voor een flits.

Woensdag 21 augustus 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog

Zondag 25 augustus 2019
Grote Kerk
9.30 uur Ds A.J. van der Bom
1e collecte Kerk (jeugdwerk Schagen)
2e collecte Diaconie
Organist: Hans Stehouwer
Gastvrouw: Gerda Mackenbach
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden
autovervoer :fam. Nicolai
Er is crèche

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Onderwegkerk
Woensdag 28 augustus 2019

Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor E. Moltzer

 LAATSTE BLOG: MARLEEN TERUG IN NEDERLAND
koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen is met haar kinderen  terug in Nederland. Kortgeleden verscheen haar laatste weblog  “Af en en aanhechten” vanuit Jeruzalem. Zij schrijft  over  haar vertrek, de laatste dienst in de Redeemer Church en het afscheid van de school van de kinderen. Klik hier.  voor de weblog. Marleen gaat met haar kinderen wonen in Ermelo. In september volgt een afsluitende reis langs de kerken die de missie van haar en Ilja hebben gevolgd. Zondag 15 september is zij bij ons in de kerk.
Op 13 september presenteert zij haar boek “Dagboek uit Jeruzalem” in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad Onze Kerk aug-sept 2019
Voor de meeste recente info zie deze website

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019


Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Zondag 7 juli werd in de Muziektuin een rockdienst gehouden met Ds Jan Andries de Boer en de rockband U2two. Klik hier voor een flits uit de dienst. De dienst was een gezamenlijk initiatief van de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog. Andere flitsen flisen: flits 1, flits2, flits3, flits4, flits5.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:

Donderdag 22 augustus 9.30 uur Inloopmorgen, Westfriese Folklore Markt, Ringstekerij rond de kerk.

Orgelbespelingen tijdens de Westfriese Donderdagen: van 11.00 – 13.00 uur

Datum Thema Organist Gatheer/vrouw
22 augustus Ringstekerij rond de kerk Caroline Schaap Jan Prij
29 augustus De verzameld dag Sebastiaan Schippers Willem Kroon
5 september Feestelijke slotdag Jan Zwart en Ralf Nagelkerke

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

contouren kerk met tekst