Home

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:onzekerk oktober-november 2018
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 24 oktober  2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
dienst vervalt

Zondag 28 oktober 2018
Grote Kerk
10.00
uur  Ds A.J. van der Bom, doopdienst, m.m.v. de Cantorij
doop Judith Doedens.
1e collecte Kerk (pastoraat)
2e collecte Hervormingsdag
Lector: Adriaan Rodenburg
Organist:  Caroline Schaap
Gastvrouw Anneke Visser:
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker
autovervoer  fam. de Visser
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

 

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, waarin ze rond de sterfdag van Ilja,  met haar kinderen er op uit trekt om Ilja te gedenken. In Tiberias en op de Golan hoogte luisteren  ze naar de mensen  en wat hun bezig houdt op de wijze zoals Ilja dat altijd deed. De nieuwe weblog vindt u hier!

Marleen en haar kinderen waren met verlof in Nederland Op paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de paasmorgendienst in de Grote Kerk in Schagen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk 
geen activiteiten gepland i.v.m. herfstvakantie.

Vooraankondiging:  31 oktober. zie hieronder.

Bijzondere filmavond in Anna Paulowna op 23 november: “Heaven is for real”. Lees hier meer!

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 


contouren kerk met tekst