Home

dsc06558

Deze maand zijn rondleidingen georganiseerd naar de dakgewelven en de toren van de RK St. Christoforuskerk. Vanuit het meest hoge luikje  is de Grote Kerk op de Markt gefotografeerd. Eenzelfde foto is gemaakt door een van de gebroeders Niestadt  rond 1884. Toen stond de voorganger van onze huidige kerk die later door brand verwoest is, nog prominent op de Markt. Op de historische foto houdt de bebouwing aan het eind van de Loet op. In de verte is de Wiel nog te zien.

19879

 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven
2016 voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad: onze-kerk-oktober-november-2016
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download hier activiteitengids-2016-2017
De uitgangspunten van onze missie vindt u hier.

DIENSTEN DEZE WEEK

Woensdag 19 oktober  2016
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt

Donderdag  20 oktober 2016
Zorgcentrum
De Caegstate,  10.45 uur ?

Zondag  23 oktober 2016
Grote Kerk
9.30 uur Ds. G. Rinsma, Goutum, Heilig Avondmaal m.m.v. de Cantorij
1e collecte Kerk
2e collecte Diaconie
Organist Hanneke Muntjewerf
Lector Jan Bruin
koster Hans Suurland
Gastvrouw/heer fam.  van de Plas

koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser
Autodienst: Fam. Nicolai
Er is crèche en kindernevendienst

Ed van Loon 50 jaar organist

Na afloop van de dienst  van 16 oktober is organist Ed van Loon gehuldigd bij zijn 50 jarig jubileum als organist. Meer foto’s op de pagina Hoogtepunten
dsc08701

Preekconsent Louise Kooiman:
dsc08550
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is preekconsent verleend aan onze pastor Louise Kooiman. Het bijbehorend document werd uitgereikt door de voorzitter van het breed moderamen van de classis Alkmaar, dhr. Jan Prij.

Hoogtepunten

Samenvatting  Jaarrekening 2015
Deze jaarrekening is op 11 mei door de KR is vastgesteld.  Gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of vragen hierover hebben zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2016
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2016 klik aan: Begroting Schagen 2016 samenvatting.

Aankondiging!
Op zondag 30 oktober zullen de volgende personen herbevestigd worden in de volgende functies: Pauline Knol (voorzitter kerkenraad) en Annemarie Voorbraak (ouderling-kerkrentmeester).Wouter Vrolijk (kerkrentmeester) zal de gelofte van geheimhouding afleggen. De scriba  (scriba@pgschagen.nl)  verzoekt u tijdig voor de herbevestiging  met hem contact op te nemen mocht u bezwaar hebben tegen de verkiezing van een van bovengenoemde ambtsdragers. Wij zullen in deze dienst afscheid nemen van Bettina de Leeuw den Bouter (voorzitter), Bernard Lucas (scriba), Bote Nieuwland (diaken) en Hermien Bakker (pastoraal ouderling

koptekstlevant14

Nieuwe  weblog van Ilja en Marleen. Ilja en Marleen Anthonissen die beiden op 17 november 2013 vanuit onze gemeente zijn uitgezonden vertellen in hun nieuwste weblog,  gepost op  30 september, de dag van de begrafenis van Simon Perez. Ilja is kortgeleden 50 geworden.In Nederland is dezed verjaardag vernonden met Abraham. Daarom zijn Ilja en Marleen met hun kinderen de plek gaan bezoeken waar Abraham en Sara volgens de overlevering liggen begraven.

dsc06570

Woensdag 28 september is meer dan helft van deze vrachtwagen (60 kuub) volgeladen met spullen verzameld door de Stichting Schagen Roemenië. De dag er op is de wagen vertrokken naar Roemenië.. Klik hier voor filmpje!

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

wijnetiketLAATSTE FLESSEN!
De verkoop van rode en witte wijn  loopt ten einde. We zijn bijna door de flessen heen. De heerlijke wijn, is ook geschikt om cadeau te doen en weg te geven als souvenir aan Schagen.
1 fles € 7,99, 2 flessen €15,– , een doos met 6 flessen €45,- Bestellen bij Annemarie Voorbraak  avoorbraak@ziggo.nl, tel. 0224 213665

DEZE WEEK EN KOMENDE WEEK 
(Indien niet anders  is vermeld: Grote Kerk)
Dinsdag 18 oktober, 20.00 uur College van kerkrentmeesters.
Woensdag 19 oktober, 14.00 uur , Bijbelgespreksgroep Louise Kooiman
Vrijdag 21 oktober, 19.30 uur Voorlichting Gemeentereis naar Ierland in 2017.
Donderdag 27 oktober, 20.00 uur Moderamen
Zondag 30 oktober, 15.45 uur Gemeentemaaltijd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten”
Er is een nieuwe pagina begraafplaatsen toegevoegd aan deze website.

contouren kerk met tekst