Home

Wij zijn nog niet gestopt! Maar het nieuwe seizoen wordt al voorbereid. Geef je snel op. Meet informatie in ons kerkblad.

Water als vloeistof, ijs en damp! Leg dat maar een uit. De kinderen van de kindernevendienst legden de link met Pinksteren. Ook dit feest uit zich in verschillende vormen.

 ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:Onze Kerk juni-juli-aug 2018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Zondag  24 juni 2018
Grote Kerk
9.30
uur Pastor Mw. L.J. Kooijman
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Lector: Stijn Meijer
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastheer: Ineke v.d. Woude
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang
autovervoer Fam. de Visser
Er is crèche, en nevendienst.

Zondag  1 juli 2018
Grote Kerk, Veteranendienst
9.30
uur Ds K.H. Ubels, hoofdlegerpredikant, Schagen
1e collecte Kerk (energiekostenl)
2e collecte PIT (Proteststatns Interkerkelijk Thuisfront)
Lector: Annemarie Ros
Organist: Jan Zwart
Gastheer: Dirk van de Plas
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret
autovervoer
Er is crèche, en nevendienst.

Woensdag 4 juli 2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
Pastoor  E. Moltzer

Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, die als volgt begint:
Stel, jij woont in Ede en werkt 12 km verderop in Veenendaal. Van de ene op de andere dag staat er opeens een muur om Ede, en moet je toestemming vragen bij de politie van Veenendaal om naar je werk te gaan. Vervolgens sta je daarvoor elke ochtend met vele anderen bij het checkpoint te wachten om erdoor te mogen, hopend op een normale behandeling. Mensen om je heen drammen en schelden boos en je kunt ze begrijpen. Maar je gelooft in Jezus en wilt niet meedoen met dit soort agressie. Daarnaast doet het je pijn dat gelovigen uit de rest van Nederland je links laten liggen, omdat ze liever naar Veenendaal gaan. En ze schrijven soms zelfs in hun krantjes dat ‘ze in Ede het aan zichzelf te danken hebben, hadden ze maar…’
Uit zo’n soort situatie is de conferentie “Christ at the Checkpoint” ontstaan, die elke twee jaar gehouden wordt door het Bethlehem Bible College
De rest van de column leest u hier

Een interview met Marleen afgedrukt het blad “Onderweg” vindt u hier.

Marleen en haar kinderen waren met verlof in Nederland Op paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de paasmorgendienst in de Grote Kerk in Schagen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk 

Zondag 1 juli na afloop van de kerkdienst: Gemeentebijeenkomst
Donderdag 5 juli, vanaf 9.30 uur:  Inloopochtend Westfriese folklore markt
Donderdag 5 juli: 20.00 uur: Kleine kerkenraad

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 


contouren kerk met tekst