Home

Zondag 7 juli, 19.00 uur  Muziektuin Schagen U2 Rockdienst

Rock kerkdienst  met Ds Jan Andries de Boer, gebaseerd op teksten van U2 waarbij Psalmen en Gezangen zijn vervangen door live gespeelde U2 songs door U2 coverband en tribute U2two. Meer info in ons kerkblad.

Gezamenlijk initiatief van de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog.

BINNENKORT  in de Grote Kerk in Schagen:
Topkoor uit Engeland – Temple Church Boys’ Choir – bezoekt Noord-Holland

26 juli Schagen – Grote Kerk, aanvangstijd 19.30 uur. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur (inclusief pauze.)
De entree is €10; klik hier voor meer info.

Woensdag 19 juni 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog

Zondag 23 juni 2019
Grote Kerk
9.30 uur Drs. J. Prij Jr, Rotterdam
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Wereldvluchtelingendag
Organist: Hans Stehouwer
Gastvrouw: Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker
autovervoer :fam. Schenk
Er is crèche en kindernevendienst

Woensdag 26 juni 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor E. Moltzer

 

koptekstlevant14Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen beëindigt haar missie binnenkort en komt terug naar Nederland. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen,  Zij schrijft  over  het afscheid nemen van de werkplek waar ze  5 jaar aan het werk geweest is. Het betekent ook afscheid nemen van haar vrienden. Ze trek de parallel met  de Hemelvaart van de Jezus die ook afscheid moest nemen van allen waar hij 33 jaar mee opgetrokken was.. De nieuwe weblog vindt u hier! . Een al wat ouder radio-interview met Marleen  waarin ze vertelt over haar werk kunt u hier beluisteren.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad:onzekerk juni juli augustus 2019 internet
Voor de meeste recente info zie deze website

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019


Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Woensdag 3 juli: 14.00 uur Bijbelgespreksgroep
Donderdag 4 Juli: 9.30 uur Inloopmorgen, Westfriese Folklore Markt, Dag van de oude ambachten.
donderdag 4 juli: 20.00 uur Kleine kerkenraad
zondag 7 juli, 19.00 uur , Muziektuin, U2 rockdienst

zaterdag 27 juli a.s.: Orgeltocht met organist Henk Verhoef

10.30 uur • Eenigenburg NH Kerk • Surmerhuizerweg 29 • W.H. Schölgens 1876
12.00 uur • Krabbendam • Schuurkerkje • Kerkpad 15 • Hendrik Blötz, 1765
14.30 uur • Schoorl • Dorpskerk • Duinweg 5 • M. Verhofstad/Th. Schiffers, 1716
Meer informatie hier.

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Oecumenische dienst 20 januari 2019: NLB 936: Luister naar de wind gezongen door Cantorij

 

contouren kerk met tekst