Home

KINDERKERSTFEEST 2019: 24 december 16.30 uur

Inmiddels zijn we met heel veel kinderen druk aan het oefenen voor het kinderkerstfeest.
Dit jaar zien wij het kerstverhaal door de ogen van Hanna. Zij is de dochter van zo maar een herbergier in Bethlehem. Op een dag is het opeens enorm druk in de stad. En dan staat er een wel heel bijzondere ster boven de stal bij haar huis! Een prachtig verhaal – over hoe God hele gewone mensen gebruikt voor hele bijzondere dingen.

We gaan er een mooi feest van maken met een band, samenzang, kaarsen en mooie beelden. En aan het einde is er nog een leuke verrassing… Van harte welkom iedereen! kinderkerstfeestschagen@gmail.com

Inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is op de website gepubliceerd, onder aan deze pagina. Gemeenteleden, die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Op 20 november zal de kerkenraad de begroting behandelen en vaststellen. Gemeenteleden, die daarvoor hun zienswijze op deze begroting kenbaar willen maken, kunnen deze zienswijze voor 20 november indienen bij de scriba van de kerkenraad.

Leerhuis Christelijk Geloof:
“Wie, wat, waar, hoe en waarom?” Een oriënterende inleiding in het Christelijke geloof.

data: wo. 27 november, wo. 4 december en wo. 11 december
docent: Arie Jan van der Bom
Iedereen is welkom. Gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig.
Graag aanmelden per email bij aj.van.der.bom@gmail.com

Woensdag 20 november 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman

Zondag 24 november 2019, Eeuwigheidszondag
Grote Kerk
10.00 uur Ds  A.J. van der Bom en pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v. de Cantorij
1e collecte: pastoraat Schagen
2e collecte: Voedselbank Kop van Noord Holland
Ouderling :Gerda Heddes en Paulien Knol
Diakenen: Wieb Koedijk en Heleen van Zanten
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Gerda Mackenbach
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetien  en Ineke Bakker
autovervoer:
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst

 MARLEEN TERUG IN NEDERLAND
koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie, vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen is met haar kinderen  terug in Nederland. Op 15 september j.l. beëindigde ze haar uitzending ibn de Grote Kerk in Schagen.

Op 13 september presenteerde zij haar boek “Dagboek uit Jeruzalem” in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad : Onze Kerk november-december 2019

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN

Dinsdag 18 november, 20.00 uur, College van kerkrentmeesters
Woensdag 20 november, 13.30 uur: vergadering bezoekmedewerkers pastorale raad
Woensdag 20 november,
20.00 uur , Kerkenraad
Dinsdag 26 november, 13.30 uur Oecumenische gespreksgroep
Woensdag 27 november, 19.30 uur vergadering bezoekmedewerkers diakonale raad
Woensdag 27 november, 20.00 uur: Leerhuis Christelijk Geloof

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

Ds Edward Kooiman tijdens de Leonard Cohen lezing