Home

25 April: DAG VAN DE AARDE IN EN RONDOM DE GROTE KERK IN SCHAGEN

Donderdag 5 maart 2012; voorbereidings bijeenkomst met alle vrijwilligers; Meer hierover in het volgende kerkblad!

DRIELUIK DEMENTIE IN DE GROTE KERK;
Klik hier voor meer informatie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 19 februari 2020
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag  23 februari 2020
Grote Kerk
10.00 uur Ds. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep-Gemini
1e collecte: Kerk (energiekosten)
2e collecte: Diaconie
Ouderlingen: Trudy Tuinstra en Gerda Heddes
Diakenen: Ger Dekker en Wieb Koedijk
Organist:  Hanneke Muntjewerf
Gastheren: Rik Laernoes/Adriaan Rodenburg
koffie wordt verzorgd door
autovervoer: fam. Voorbraak
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst

Woensdag 26 februari 2020, Aswoensdag
Zorgcentrum De Bron

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2018, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. De kerkenraad heeft deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vastsgesteld.
Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad : onzekerkfebrmrt2020 

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen

dinsdag 18 februari 2020, 13.30 uur: Oecumenische gespreksgroep
dinsdag18 februari 2020, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters
woensdag 19 februari 20.00 uur Alz…enzo, toneelvoorstelling
Dinsdag 25 februari, 14.00 uur::Ouderengespreksgroep

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Synode:
Het verslag van de synode van afgevaardigde  Jan Prij wat te lang was voor het kerkblad, vindt u hier