Home

Geen kerkdiensten of andere activiteiten i.v.m. maatregelen coronavirus

Laatste update: Ook a.s. zondag, Palmzondag, 5 april,  wordt een korte viering uitgezonden via de regionale zender Noordkop Centraal. vanuit de Grote Kerk in Schagen. Voorganger is dan Ds Arie Jan van der Bom.
De on line dienst  is ieder oneven uur te zien (na de reguliere programmering) op Noordkop Centraal TV, Ziggokanaal 40 en KPN kanaal 1422.  De eerste uitzending is rond 9.35 uur. Volgende uitzendingen beginnen om 11.35, 13.35, 15.35, 17.35 uur,  enz.

Ook kan de uitzending van Noordkop Centraal TV online bekeken worden via: https://www.noordkopcentraal.nl/pg-28464-7-99242/pagina/tv.html

De kerkdienst van de afgelopen zondag is te zien via Youtube: klik  hier

Het nieuwe nummer van Onze Kerk verschijnt eerder, nog voor de Pasen!

Recente berichten en nieuws kerkenraad (update 25 maart 2020):

Het is momenteel niet mogelijk om als kerkgemeenschap bijeen te komen, vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Er zullen in ieder geval tot 1 juni geen publiek toegankelijke kerkdiensten of andere activiteiten plaatsvinden. Het is voor ons op dit moment niet duidelijk wanneer we wel weer bij elkaar kunnen komen als kerkgemeenschap.

Via opnames en uitzendingen via de lokale tv van Noordkop Centraal, zullen enkele korte vieringen worden verzorgd. Daarnaast willen we ook diensten zo snel mogelijk zelf online gaan verzorgen.

Het is duidelijk dat de Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren een geheel ander karakter zullen krijgen, dan we gewend zijn als kerkgemeenschap. Het is ingrijpend dat we juist deze kerkelijke periode niet bij elkaar kunnen komen: perioden van inkeer en bezinning, maar ook van kerkelijke feestdagen. Velen van ons beleven dit  gewoonlijk door als gemeenschap samen te komen in de kerk.

Er is veel zorg ontstaan binnen onze kerkelijke gemeente en daarbuiten: zorg omtrent besmetting en de risico’s daarvan, zorg om degenen die ziek zijn en tot risicogroepen behoren, zorg omdat contact opeens veel moeilijker is en eenzaamheid het gevolg is. Wij willen als kerkenraad iedereen heel veel sterkte en Gods nabijheid toewensen. Ook willen we uitdrukkelijk uitnodigen om het contact zoveel mogelijk op te zoeken, telefonisch of online. Hiervoor zijn wij en zeker ook onze pastores, beschikbaar!

Online kerkdiensten

Tot en met de Pasenwillen we via Noordkop Centraal een korte uitzending (maximaal 15 minuten) via de tv verzorgen. De uitzending zal zich elke twee uur herhalen als onderdeel van een blok uitzendingen. Voor de aanvangstijden en tv kanalen  zie hierboven.
Ook kan de uitzending van Noordkop Centraal TV online bekeken worden via:https://www.noordkopcentraal.nl/pg-28464-7-99242/pagina/tv.html

Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om ook via andere media online diensten te gaan verzorgen en denken daarbij in het bijzonder aan kerkdienstgemist.nl

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.

Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Luiden van de klok
Als teken van troost en hoop worden de klokken van de Grote Kerk op de Markt en de kerk van Eenigenburg elke woensdagavond geluid tussen 19.00 en 19.15 uur. Onze kerk geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken zie:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/

Bloemschikking en inzameling voor Voedselbank
Wekelijks zal de bloemschikking, behorende bij betreffende zondag, met een foto en toelichtende tekst op onze website worden geplaatst. De inzameling voor de Voedselbank wordt uitgesteld tot later dit jaar.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Voor kinderen is er een online aanbod beschikbaar. Voor bijbelbasics moet je jezelf (gratis) registreren; je krijgt dan elke week een mail met het programma voor komende zondag.

https://creatiefkinderwerk.nl/

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/

Natuurlijk is het heel erg jammer dat we niet met elkaar Palmzondag kunnen vieren. Het beloofde zo’n feestelijke dienst te worden! Om toch elkaars palmpaaskruis te kunnen bewonderen, lijkt het ons leuk om zo veel mogelijk foto’s daarvan op de website te plaatsen.

Dus bij deze een oproep: maak een mooie foto van jullie palmpaaskruis(en) en stuur die op naar Annemieke Plomp. 

Bij de bloemengroet van zondag 29 maart:

Slaat bij u de angst en eenzaamheid ook een beetje toe? Deze week werd het voor onze leerlingen al een stukje moeilijker om zich te focussen en de realiteit begon ook wat door te dringen. Bang voor het onzichtbare, onbekende en wat komen gaat.

Mijn vader zei tegen mij: “Kind als je bang bent ga dan maar hardop psalmen zingen.”  En dat doe ik dus. Via YouTube kan ik oude afleveringen van Nederland Zingt zien en ik galm dus lekker mee. Heerlijk liederen van Johannes de Heer, geestelijke liederen of opwekking.  En ook al overstemt de coronaberichtgeving het nieuws, toch word ik blij van zo’n actie om teddyberen in het raam te plaatsen zodat kinderen zogenaamd op berenjacht kunnen gaan, zonder dat ze te dicht in de buurt van andere kinderen komen.

Deze week gaat de bloemengroet ter bemoediging en groet naar mevrouw D. Hoekstra. Wanneer de bloemen gebracht worden zullen ze op afstand afgegeven worden.

De schikking is deze week gemaakt door Truus Folkertsma en Anneke Visser.

Bij de schikking hoort de volgende tekst :

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer -we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de witte wolk van graszaden- is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood. (bij Johannes 11:1-4 + 17-44)

Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe,

Margot van der Poll

 

De Dag van de Aarde (gepland op 25 april) wordt tot nader order uitgesteld 

 

Zondag  5 april 2020 , 5e zondag 40 dagen tijd.
Grote Kerk
10.00 uur: dienst afgelast i.v.m. maatregelen coronavirus

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2018, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. De kerkenraad heeft deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vastgesteld.
Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkbladonzekerk mrt-april 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen

Helaas geen activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregels .

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Synode:
Het verslag van de synode van afgevaardigde  Jan Prij wat te lang was voor het kerkblad, vindt u hier