Home

‘400 jaar Synode van Dordrecht’
in de Grote Kerk op de Markt Woensdag 24 april om 20.00 u. geven onze pastores Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom aan de hand van foto’s van de tentoonstelling in het Dordts Museum een presentatie over deze belangrijke kerkhistorische gebeurtenis. Het onderwerp klinkt zwaar maar onze pastores staan garant voor een ‘luchtige’ avond. De geplande excursie vervalt.

.
Woensdag 24 april 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt.

Zondag 28 april 2019
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel)
2e collecte Birma, genoeg rijst voor iedereen
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door: Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk
autovervoer: fam. van der Woude
Er is Kom in de kring, nevendienst en tienerkerk.

Woensdag 1 mei 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor E. Moltzer

koptekstlevant14Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, Marleen vertelt daar over  haar verhuizing binnen Jeruzalem en ook over  het script voor het boek wat ze aan het schrijven is. Beiden zijn voor 1 april gelukt.. De nieuwe weblog vindt u hier! . Een radio-interview met Marleen  waarin ze vertelt over haar werk kunt u hier beluisteren.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad:Onze Kerk februari maart 2019
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015; Voor de meeste recente info zie deze website


Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Woensdag 24 april 14.00 uur
Bijbelgespreksgroep,
Woensdag 24 april, 20.00 uur : 400 jaar Synode van Dordrecht, zie boven
Donderdag 25 april, 20.00 uur: Kleine Kerkenraad
Zondag 28 april, kerkje Eenigenburg:
Jeroen Gerritsen, Maartje van Huissteden en Ed Stokman
brengen liederen gemaakt voor stem en gitaar op teksten van Nederlandse gedichten.
Dinsdag 30 april, 14.00 uur: Ouderen gespreksgroep
Woensdag 1 mei 10.00 uur: Inloopmorgen
Vrijdag 3 Mei: 18.00 uur:  Internationaal koken

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:

Begroting 2019

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Oecumenische dienst 20 januari 2019: NLB 936: Luister naar de wind gezongen door Cantorij

 

contouren kerk met tekst