Home

 

Gasten en hun ontvangers uit Dippoldiswalde (2 jaarlijkse gemeente uitwisseling met de Evangelische Kirche van Dippoldiswalde

Water als vloeistof, ijs en damp! Leg dat maar een uit. De kinderen van de kindernevendienst legden de link met Pinksteren. Ook dit feest uit zich in verschillende vormen.

 ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:onzekerk mei-juni 2 018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het nieuwe winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Maandag 21 mei 2018, 2e Pinksterdag
R.K. St. Christoforuskerk, Oecumenische dienst
10.00 uur:
Pastoor E. Moltzer

Woensdag 23 mei 2018
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman

Zondag 27 mei   2018
Grote Kerk
9.30
uur Mr. Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar
1e collecte Kerk (energie)
2e collecte Diaconie
Lector: Janny de Visser
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft
autovervoer Fam. Nicolai
Er is crèche, en nevendienst.

Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2017 opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de kerkenraad. De kerkenraad zal hierover op 9 juni a.s. besluiten. Een samenvatting van deze jaarrekening is hierbij gepubliceerd. Als u hier een toelichting op wilt ontvangen of inzage wilt krijgen in de volledige jaarrekening kunt u zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Indien u de kerkenraad in de besluitvorming bepaalde dingen wilt meegeven, kunt u dit voor 9 juni kenbaar maken aan de scriba.”

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, waarin ze vertelt dat de omstreden Amerikaanse ambassade  zo’n beetje in haar achtertuin is geopend met alle gevolgen. Lees dit in haar weblog! Een link naar haar weblog vindt u hier.

Marleen en haar kinderen zijn met verlof in Nederland Paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de Paasmorgendienst.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
26 mei Grote Kerk 20.00 uur
Meer info: hier
27 mei, 15.00 uur  kerkje Eenigenburg
: barokmuziek, orgel en hobo

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .


contouren kerk met tekst