Home

DE PGSCHAGEN ZOEKT EEN PREDIKANT! GEINTERRESSEERD?
KLIK HIER VOOR DE ADVERTENTIE.

 De verschillende pagina’s van deze website geven extra informatie over alles wat er zo al in een jaar bij ons gebeurt!

Ds Wim Andel neemt als interim predikant afscheid van onze gemeente en wordt toegesproken door voorzitter Paulien Knol

De eerste foto’s van Hotel Toekan, de kerstmusical. Meer foto’s op de pagina Hoogtepunten

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad: onze kerk Kerst 2017 januari-februari 2018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het nieuwe winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 17 januari 2018
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman

Zondag 21 januari  2018 Oecumenische dienst Raad van Kerken Schagen e.o
RK St. Christoforuskerk
10.00
uur Pastor E.J. Tillema, catechete M. Wildeboer en pastoor E. Moltzer
m.m.v.  R.K dameskoor o.l.v. Paul Sanders
1e collecte doel nader overeen te komen
Diakenen: Tineke Buijs en Ger Dekker
Organist Tjeerd van de Ploeg
autovervoer Fam. v.d. Woude

Kerk Eenigenburg
10.30 uur Dhr. Jan Schrijver
1 collecte Kerk Eenigenburg
Ouderling: Trudy Tuinstra
Organist: Dhr. E. van Loon

Woensdag 24 januari 2018
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor E. Moltzer

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com, zoveel mogelijk voor de donderdag!

 koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. In het nieuwe jaar een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, waarin ze vertelt over bijzondere ontmoetingen. Klik hier voor de bijdrage van Marleen.
Marleen was dit weekend ook op TV voor de EO in het programma “Het Vermoeden”. Klik hier

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
8 januari, 20.00 uur
: vergadering db  College van kerkrentmeesters
16 januari, 20.00 uur:  College Kerkrentmeesters
21 januari 15.45 uur:  Gemeentemaaltijd
26  januari 17.30 uur : “ Tischreden”, (tafelgesprekken. Gezamenlijke maaltijd met discussie in de lijn van Luther als afsluiting van het Lutherjaar. Opgave  voor maandag 22 januari bij Willeke van Treuren, tel. 0224-214223, wvantreuren@quicknet.nl

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” . Hier vindt u ook een aantal foto’s van de gemeentereis naar Ierland.

Samenvatting  Jaarrekening 2016
Deze jaarrekening is op 17 mei door de kerkenraad is vastgesteld en dat gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of een nadere toelichting willen horen zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

KERKBALANS 2018

Zondag 21 januari start actie Kerkbalans 2018. Afhankelijk van het feit of uwe-mail adres bekend is ontvangt u een mail of een persoonlijk bezoek van een van onze 50 vrijwilligers.

contouren kerk met tekst