Home

De taakgroep Leren en doen organiseert :

OP HET LEVEN!

De verhalen van Judas en Lazarus

Woensdag, 3 april 2019 om 20.00 uur in de Grote Kerk op de Markt te Schagen

ds. Hans Bouma, verhaal en poëzie – Wim Rasing, piano

 

Twee personen die in de veertig-dagen-tijd wel zeer tot de verbeelding spreken: Judas en Lazarus. Bij monde van Hans Bouma vertellen ze deze avond in alle openheid hun verhaal.
Om te beginnen Judas. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij? Titel van zijn verhaal: De mond van een vriend.
Vervolgens Lazarus. Op weg naar Jeruzalem, met de dood voor ogen, verheft Jezus zijn vriend Lazarus tot een teken, een zeer reële profetie van zijn opstanding. Zeven jaar na zijn opwekking vertelt Lazarus, met als titel Op het leven!, zijn verhaal.
Ieder verhaal wordt ingeleid door een poëtisch-muzikale collage.

edere zondag tijden de 40 dagentijd is er weer een nieuwe schikking van de 8 flessen gevuld met bloeiende planten, afgelopen zondag in de vorm van een Grieks kruis

De 40 dagen tijd, onze voorbereiding op Pasen is Aswoensdag  gestart met de film “Like father, like son”. Toen is ook de de eerste “sobere maaltijd” genuttigd. In deze periode zal er elke woensdag een sobere maaltijd plaatsvinden die start om 18.00 uur. De maaltijd wordt afgesloten met een korte overdenking . U dient zich vooraf aan te melden bij Truus Folkertsma, tel. 298403.
Zondag 10 maart is ook de actie voor de voedselbank gestart en het 40 dagen project van de kindernevendienst: “Locatie Jeruzalem”! Komende zondag  zamelt de diaconie  koffie en thee in, de week daarop (7 april) houdbaar broodbeleg

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl

Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad:Onze Kerk februari maart 2019
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015; Voor de meeste recente info zie deze website.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN

U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN

Woensdag 27 maart 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

Zondag 31 maart 2019
Grote Kerk
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie
Organist: Hans Stehouwer
Gastvrouw: Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonny Smit
autovervoer : fam. Voorbraak
Er is crèche en kindernevendienst

Oecumenische dienst 20 januari 2019: NLB 936: Luister naar de wind gezongen door Cantorij

koptekstlevant14Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, Marleen vertelt daar over over de problemen die zij had om hun auto die op Ilja zijn naam stond over te alten schrijven en dat alleen een stevige aanpak helaas resultaat blijkt te hebben.  Weer een enorm inspirerende  column. De nieuwe weblog vindt u hier! . Een radio-interview met Marleen  waarin ze vertelt over haar werk kunt u hier beluisteren.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
26 maart 13.30 uur Oecumenische gespreksgroep
27 maart 18.00 uur: sobere maaltijd
3 april, 10.00 uur inloopmorgen
3 april 18.00 uur: Sobere maaltijd
3 april 19.30 uur: Lezing ds. Hans Bouma

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:

Begroting 2019

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

contouren kerk met tekst