Home

Hemelvaartsdag 2018: Dauwtrappen in het Zwanenwater. Ook dit jaar weer op Hemelvaartsdag, 30 mei 2019. Misschien houden we het nu wel droog! Vertrek om 5.45 uur vanaf de Grote Kerk. U kunt zich aanmelden bij Rik Laernoes, tel.0224 218289/06 29220184, e-mail:  Laerburg@kpnplanet.nl en vanaf 24 mei bij Bernard Lucas 0224 296 331, e-mail:  b. lucas@quicknet.nl

VERBETERDE DATUM GEMEENTEAVOND:
De Gemeenteavond is op woensdag 5 juni en niet op 28 mei zoals in het kerkblad is vermeld.

Woensdag 22 mei 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt
Zondag 26 mei 2019

Grote Kerk
9.30 uur Ds. B Kramer, Heiloo
1e collecte Kerk (energiekosten)
2e collecte Diaconie
Organist: Hans Stehouwer
Gastheer Dirk van de Plas
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley
autovervoer :fam. van Zanten
Er is crèche en kindernevendienst

koptekstlevant14Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen,  Zij schrijft  over de vieringen en herdenkingen in deze maand in Israel. Voor het eerst is ze uitgenodigd op de Nederlandse ambassade nmet Koningsdag. De nieuwe weblog vindt u hier! . Een radio-interview met Marleen  waarin ze vertelt over haar werk kunt u hier beluisteren.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad: Onze Kerk mei-juni
Voor de meeste recente info zie deze website

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019


Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:
Woensdag 22 mei, 20.00 uur, Kerkenraad
Dinsdag 30 mei: 5.45 uur: Dauwtrappen in het Zwanenwater, verzamelen bij de Grote Kerk
Woensdag 2 juni, 20.00 uur: Gemeenteavond (gewijzigde datum!)

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

Oecumenische dienst 20 januari 2019: NLB 936: Luister naar de wind gezongen door Cantorij

 

contouren kerk met tekst