Home

De PGSCHAGEN ZOEKT EEN PREDIKANT!

klik op de advertentie  om deze te vergroten

Bent u geïnteresseerd?
De verschillende pagina’s van deze website geven extra informatie over alles wat  er zo al in een jaar gebeurt bij ons!

 

Musical vorig jaar Kerst

De repetities voor de Kinderkerstmusical zijn begonnen, elke zondagmorgen na afloop van de kerkdienst! 

 Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het nieuwe winterseizoen

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad: onze kerk Kerst 2017 januari-februari 2018
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015

Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

KERKDIENSTEN DEZE WEEK

Woensdag 13  december 2017
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok

Zondag  17 december 2017, 3e Advent
Grote Kerk
10.00
uur Drs G. Scholten, pastor Gemini Ziekenhuis
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Organist Hans Stehouwer
Lector Annemarie Ros
Gastvrouw Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
autovervoer fam. van der Woude
Er is crèche, en nevendienst.

Samenvatting  Jaarrekening 2016
Deze jaarrekening is op 17 mei door de kerkenraad is vastgesteld en dat gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of een nadere toelichting willen horen zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

 koptekstlevant14

In deze adventstijd een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, waaraan Ilja haar man nog kort voor zijn overlijden heeft gewerkt. De weblog vertelt over het werk van studenten van het Bethlehem Bible College  onder de vluchtelingen in Jordanië.. Klik hier voor de bijdrage van Marleen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK

Dinsdag 12 december 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters
Zondag 17 december 15.00 uur : Kerkje Eenigenburg Muzikale kerstviering samen met de Eenigenburgers, m.m.v. “Het Enigenburgs gemengd koor” , en jong talent.
Dinsdag 19 december 16.00 uur Kerstviering in de Hans Leijdekkerszaal.

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” . Hier vindt u ook een aantal foto’s van de gemeentereis naar Ierland.

Kijk voor meer activiteiten rond Kerst op de pagina evenementen!

Klik op de afbeelding!

 

 

 contouren kerk met tekst