Home

dsc06782

Met de monumentenwacht op inspectie. Meer foto’s hier

dromenmuseumschoonmakers

 Extra Gemeentevergadering op 12 december a.s, 20.00 uur;
kennismaking met de beoogd interim predikant Ds W.Andel.
Klik hier voor meer informatie

U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  webshop en giften in de kop van deze site,

 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven
2016 voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad: onze kerk november-december 2016
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download hier activiteitengids-2016-2017
De uitgangspunten van onze missie vindt u hier.

DIENSTEN DEZE WEEK

Woensdag 7 december  2016
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer

3e-adventZondag  11 december 2016, 3e Advent
Grote Kerk
9.30 uur  Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder
1e collecte Kerk (energiekosten
2e collecte Diaconie)
Organist Hanneke Muntjewerf
koster Leo Witte
Lector Adriaan Rodenburg
Gastvrouw Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw
autovervoer: fam. van der Woude
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst

 

30

Leo en Magda Witte zijn terug uit Roemenië. Op de foto wachten de inwoners van Ceisturu op de opening van de winkel. Binnenkort volgt op deze plaats een link naar een PowerPointpresentatie van het bezoek van Magda en Leo samen met hub dochter Eline en Co Wiskerke aan Cristuru.

dsc06786

Doop van Laurens Klaas Jansen, zoon van Marc Jansen en Irene van der Veur en broertje van Reinier door Ds Wim Stougie.

Samenvatting  Jaarrekening 2015
Deze jaarrekening is op 11 mei door de KR is vastgesteld.  Gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of vragen hierover hebben zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2016
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2016 klik aan: Begroting Schagen 2016 samenvatting.  

De verhalen over de stammoeders van Jezus.
In de tienerdienst, Kom in de kring en in de crèche houdt men zich in de Advendtstijd bezig met de verhalen die samenhangen met de levensboom in het Nieuwe Testament, met focus op de 5 stammoeders van Jezus. Hieronder is het verhaal rond de val van Jericho uitgebeeld. Let vooral op het “rode kmuur-van-jericho_2oord”! muur-van-jericho_1

 

koptekstlevant14Nieuwe  weblog van Ilja en Marleen. Ilja en Marleen Anthonissen die beiden op 17 november 2013 vanuit onze gemeente zijn uitgezonden testen in hun nieuwste weblog,  gepost op  2 december5 u als lezer hoe u reageert op situaties die zij in hun werk tegenkomen. 

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

 wijnetiketLAATSTE FLESSEN!
De verkoop van rode en witte wijn  loopt ten einde. We zijn bijna door de flessen heen. De heerlijke wijn, is ook geschikt om cadeau te doen en weg te geven als souvenir aan Schagen.
1 fles € 7,99, 2 flessen €15,– , een doos met 6 flessen €45,- Bestellen bij Annemarie Voorbraak  avoorbraak@ziggo.nl, tel. 0224 213665

DEZE WEEK EN KOMENDE WEEK 
(Indien niet anders  is vermeld: Grote Kerk)

Maandag 5 december , 9.00 uur, Wulpenhof 3, vergadering db college van kerkrentmeesters
Donderdag 8 december, 19.30 uur Pastorale Raad
Maandag 12 december, 20.00 uur Extra Gemeenteavond; geen Cantorij repetitie
Dinsdag 13 december, 20.00 uur, Vergadering Kerkrentmeesters
Donderdag 15 december, 20.00 uur, Moderamen
Vrijdag 16 december : 20.00 uur: Crazy for Christmas; concert Schager Harmonie en Noor Holland Jeugd Fanfare Orkest. Zie poster
Zondag 18 december, kerkje Eenigenburg, 15.00 uur Kerstviering met de Eenigenburgers
Dinsdag 20 december, 16.00 uur Kerstviering Gesprekgroepen.

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten”

Er is een nieuwe pagina begraafplaatsen toegevoegd aan deze website.

contouren kerk met tekst