Home

Ds WIM ANDEL  INTERIM PREDIKANT

Op de gemeenteavond 12 december j.l. zijn geen bezwaren gemaakt tegen het voorgenomen besluit van de kerkenraad om Ds W. Andel uit Oudega te vragen als interim predikant. Meer daarover in het kerkblad. Ds Andel is op 9 januari 2017 met zijn werkzaamheden gestart.

KERKBALANS 2017

Ook Kerkbalans 2017 is gestart. Kerkrentmeester Annemarie Voorbraak  deelt enveloppen uit aan een antal van de 60 “lopers”, zie foto. Dit jaar wordt voor het eerst bijna de helft van de gemeenteleden digitaal benaderd.


 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven
2016 voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad: onzekerk december 2017-januari 2017
Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download hier activiteitengids-2016-2017
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.


U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN DEZE WEEK

Woensdag 18 januari 2017
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur, dhr. J. Bruin

Donderdag 19 januari 2017
Zorgcentrum de Caegstate
10.45 uur; Dhr. A. Rodenburg

Zondag  22 januari 2017 Oecumenische Dienst
Grote Kerk
10.00 uur: pastores Raad van Kerken w.o. pastor Mw.L.Kooijman
Eén collecte: Doel nader in te vullen door Raad van Kerken
Na een korte pauze na de dienst met koffie en een broodje is er in de kerkzaal een nagesprek van 45 minuten
Organist Caroline Schaap
Lector Stijn Meijer
koster Hans Suurland
Gastheer Jaap Schenk
koffie wordt verzorg door Moniek van Vegten en Arjan Poley
autovervoer fam. Voorbraak

Samenvatting  Jaarrekening 2015
Deze jaarrekening is op 11 mei door de KR is vastgesteld.  Gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of vragen hierover hebben zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2017
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2017 klik aan: Samenvatting van Begroting Schagen 2017

schoonmakers 

LUTHERJAAR IN DE REGIO

In het kader van het Lutherjaar (31 oktober 2017 500 jaar reformatie) worden in de komende maanden in onze provincie avonden belegd waarin in het bijzonder de kerkmuziek uit de afgelopen 5 eeuwen centraal zal staan. Tien februari is er zo’n avond  in de Grote Kerk Schagen. Verdere data in onze regio vindt u hier.


koptekstlevant14Nieuwe  weblog van Ilja en Marleen. Ilja en Marleen Anthonissen die beiden op 17 november 2013 vanuit onze gemeente zijn uitgezonden testen in hun nieuwste weblog,  gepost op 14 januari. Zij zijn in Israel fervente busreizigers en vertellen in vertellen in de weblog over hun ervaringen met het busvervoer. 

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

 wijnetiketLAATSTE FLESSEN!
De verkoop van rode en witte wijn  loopt ten einde. We zijn bijna door de flessen heen. De heerlijke wijn, is ook geschikt om cadeau te doen en weg te geven als souvenir aan Schagen.
1 fles € 7,99, 2 flessen €15,– , een doos met 6 flessen €45,- Bestellen bij Annemarie Voorbraak  avoorbraak@ziggo.nl, tel. 0224 213665

DEZE WEEK EN KOMENDE WEEK 
(Indien niet anders  is vermeld: Grote Kerk)

 Dinsdag 17 januari 2017, 20.00 uur Vergadering College van kerkrentmeesters
Woensdag 25 januari, 20.00 uur Kerkenraad
Donderdag 26 januari , 13.30 uur Pastorale Raad bij Gerda Heddes thuis.

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten”

Er is een nieuwe pagina begraafplaatsen toegevoegd aan deze website.

contouren kerk met tekst