Home

Ook dit jaar weer  dauwtrappen op Hemelvaartsdag in het Zwanenwater. 

Natuur, in de buurt, vroeg op de hemelvaartsdagmorgen!

Verzamelen in Callantsoog om 5.45 uur. Opgave bij Rik Laernoes, laerburg@kpnplanet.nl, tel 0224 218289.  Na afloop ontbijt in de Grote Kerk. Na het ontbijt  kan om 10.00 uur de viering in
de St. Christoforuskerk bezocht worden.

 ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:onzekerk april-mei 2018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het nieuwe winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 25 april 2018
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor E. Moltzer

Zondag 29 april  2018
Grote Kerk
9.30
uur Drs. J. Prij jr., Rotterdam
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie Birma: genoeg rijst voor iedere dag
Lector: Stijn Meijer
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Henny Vos
koffie wordt verzorgd door: Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden
autovervoer Fam. Voorbraak
Er is crèche, en nevendienst.

Samenvatting  Jaarrekening 2016
Deze jaarrekening is op 17 mei door de kerkenraad is vastgesteld en dat gemeenteleden, die inzage willen hebben in de volledige jaarrekening of een nadere toelichting willen horen zich kunnen wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, “gewoon aanpakken” waarin ze vertelt over hoe geprobeerd wordt jongeren, voor in de 20, te bereiken, zowel van Israëlische als Palestijnse kant. Dit alles tegen de achtergrond van 70 jaar joodse staat Israël. Een link naar haar weblog vindt u hier.

Marleen en haar kinderen zijn met verlof in Nederland Paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de Paasmorgendienst.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
26 april 20.00 uur:
 Informatieavond LRP.
29 april, kerkje Eenigenburg, 15.00 uur:  Simonéz, liedjes, songs en chansons, muziek en zang
2 mei, 14.00 uur, bijbelgespreksgroep
3 mei, 20.00 uur, kleine kerkenraad

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .


contouren kerk met tekst