Home

BINNENKORT  in de Grote Kerk in Schagen:
Topkoor uit Engeland – Temple Church Boys’ Choir – bezoekt Noord-Holland

26 juli Schagen – Grote Kerk, aanvangstijd 19.30 uur. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur (inclusief pauze.)
De entree is €10; klik hier voor meer info.

MARLEEN ANTHONISSEN TERUG IN NEDERLAND;
13 september is haar boekpresentatie in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht; 15 september is zij bij ons in de kerk. Scrol verder naar beneden voor meer info.

Zondag 7 juli werd in de Muziektuin een rockdienst gehouden met Ds Jan Andries de Boer en de rockband U2two. Klik hier voor een flits uit de dienst.  De dienst was  een gezamenlijk initiatief van de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog.

Woensdag 17 juli 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur pastoor J. van der Stok

Zondag 21 juli 2019
Grote Kerk
9.30 uur Ds A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Organist: Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw: Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret
autovervoer : fam. van der Woude
Er is crèche en kindernevendienst

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Onderwegkerk;
Pastoor van Diepen met het inzingkoor van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder

Woensdag 24 juli 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt

 

LAATSTE BLOG: MARLEEN TERUG IN NEDERLAND
koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed  plotseling tijdens zijn missie.  Marleen is met haar kinderen  terug in Nederland. Kortgeleden verscheen haar laatste weblog  “Af en en aanhechten” vanuit Jeruzalem. Zij schrijft  over  haar vertrek, de laatste dienst in de Redeemer Church en het afscheid van de school van de kinderen. Klik hier.  voor de weblog. Marleen gaat met haar kinderen wonen in Ermelo. In september volgt een afsluitende reis langs de kerken die de missie van haar en Ilja hebben gevolgd. Zondag 15 september is zij bij ons in de kerk.
Op 13 september presenteert zij haar boek “Dagboek uit Jeruzalem” in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Contact via scriba: dhr. A.Plomp, scriba@pgschagen.nl, tel. 0224 227 522
Voor ons nieuwste kerkblad:onzekerk juni juli augustus 2019 internet
Voor de meeste recente info zie deze website

Jaarrekening 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 16 april de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is hierbij  gepubliceerd. Gemeenteleden, die een toelichting hierop wensen of inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad zal deze jaarrekening in de vergadering van 22 mei vaststellen. Gemeenteleden die hiervoor hun zienswijze willen inbrengen, kunnen deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba.

Begroting 2019
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 klik aan:
Begroting 2019


Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje 50 jaar gereformeerde kerk hier.

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op het tabblad web shop en giften in de kop van deze site.

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk:

Zondag 7 juli, 19.00 uur , Muziektuin, U2 rockdienst
Donderdag 11 Juli: 9.30 uur Inloopmorgen, Westfriese Folklore Markt, Dag van de dans

Orgelbespelingen tijdens de Westfriese Donderdagen: van 11.00 – 13.00 uur

Datum Thema Organist Gatheer/vrouw
18 juli Dag van het dier Ronald  v,d. Veen en Hanneke Muntjewerf Annemarie Voorbraak
25 juli Dag van de kledingdracht Bauke Klootwijk en Jaap Zwart Wim Voorbraak
1 augustus Dag van het theater Bert Huibers en Hanneke Muntjewerf Trudy Tuinstra
8 augustus Gastdag in de open lucht Siebout Akkerman Jaap Schenk
15 augustus Dag van het kind Hans Stehouwqer Bote Nieuwland
22 augustus Ringstekerij rond de kerk Caroline Schaap Jan Prij
29 augustus De verzameld dag Sebastiaan Schippers Willem Kroon
5 september Feestelijke slotdag Jan Zwart en Ralf Nagelkerke

zaterdag 27 juli a.s.: Orgeltocht met organist Henk Verhoef

10.30 uur • Eenigenburg NH Kerk • Surmerhuizerweg 29 • W.H. Schölgens 1876
12.00 uur • Krabbendam • Schuurkerkje • Kerkpad 15 • Hendrik Blötz, 1765
14.30 uur • Schoorl • Dorpskerk • Duinweg 5 • M. Verhofstad/Th. Schiffers, 1716
Meer informatie hier.

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te hangen. Dit hebben we gedaan als reactie op de Nashville verklaring.
Wij realiseren ons dat Nashville verklaring oude wonden open rijdt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden komen voor velen weer boven.
De vlag betekent voor ons dat in deze Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat iedereen die dat wil erbij hoort ongeacht geslacht, ras of geaardheid.
Want wij zijn met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in Zijn liefde, niemand uitgezonderd

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

contouren kerk met tekst