Home

LAATSTE NIEUWS:

De kerkenraad is verheugd dat proponent Arie Jan van der Bom het beroep naar onze gemeente heeft aanvaard: op 16 juli is de beroepingsbrief verstuurd en heeft Arie Jan positief gereageerd vanuit zijn vakantieadres in Californië.
De kerkenraad zet de beroepingsprocedure zo snel mogelijk voort door approbatie aan te vragen bij de classis Noord-Holland. Daarnaast zullen we gaan zoeken naar een geschikte datum voor een bevestigingsdienst.

 

 

 

 

 

Tijdens een drukbezochte gemeenteavond is op 9 juli nagenoeg unaniem ingestemd met het beroepen van proponent Arie Jan van der Bom als predikant in Schagen. Op deze avond hebben we als gemeente ook kennis kunnen maken met Arie Jan van der Bom. De kerkenraad is verheugd met deze verkiezingsuitslag en wil de beroepingsprocedure zo snel mogelijk voortzetten.
Arjan Plomp, scriba; e-mail: scriba@pgschagen.nl

Veel belangstelling vanuit de gemeente

De beroepingscommissie wordt bedankt door voorzitter Paulien Knol

Afsluiting van het jeugdwerkseizoen; huldiging Willeke van Treuren


De nevendienst wordt doorgesproken!

Willeke van Treuren ontvangt het gouden insigne vanwege het feit dat ze 50 jaar bij het het jeugdwerk in verschillende disciplines is betrokken.

Willeke van treuren vertelt wat zij met de kinderen in de crèche heeft gedaan.


Allemaal jongens!! Tijdens hun zesde jaar ontvangen de kinderen het visje terug wat bij hun doop aan het doopkleed is gehangen.

Bij het insigne hoort een “bul”, voorgelezen door voorzitter Paulien Knol.

ALGEMEEN
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad:Onze Kerk juni-juli-aug 2018
Klik Activiteitengids 2017 – 2018 voor de activiteitengids voor het winterseizoen Nieuws over onze gemeente vindt u in de Gemeentegids 2015
Voor onze activiteiten in het komende winterseizoen; download Activiteitengids 2017 – 2018
De uitgangspunten van onze missie vindt u
hier.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN
U kunt nu ook collectebonnen bestellen, giften doen aan de kerk via deze website. Klik daarvoor op  het tabblad  web shop en giften in de kop van deze site.

DIENSTEN KOMENDE WEEK IN KERK EN VERZORGINGSHUIZEN.

Woensdag 18 juli 2018 
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
  Em. Pastoor  J. v.d. Stok

Zondag  22 juli 2018
Grote Kerk
9.30
uur Ds. J.C. den Hertogh, Alkmaar
1e collecte Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie
Lector: Janny de Visser
Organist: Sebastiaan Schippers
Gastheren: Adriaan Rodenburg en Rick Laernoes
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker
autovervoer: fam. Voorbraak
Er is crèche, en nevendienst.

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur: Mw. P. Knol
organist:  Hanneke Muntjewerf

Samenvatting  Jaarrekening 2017; klik hier

Begroting 2018
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2018 klik aan:
Begroting Schagen 2018 samenvatting

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via pknschagenzm@outlook.com
zoveel mogelijk voor de donderdag!

koptekstlevant14

Ilja en Marleen Anthonissen werden in November 2013, als medewerkers van Kerk in Actie , vanuit onze gemeente uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort. Kortgeleden verscheen een nieuwe weblog van Marleen Anthonissen, “Bond met je hond”, mede geschreven door gastcolumnist Anna Krijger. U vindt hem hier.

Marleen en haar kinderen waren met verlof in Nederland Op paasmorgen deed Marleen een van de lezingen in de paasmorgendienst in de Grote Kerk in Schagen

Op de website The Children: Our Future staat meer informatie over het werk van Wieb Koedijk in Oeganda waarvoor zo nu en dan gecollecteerd wordt.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK
Locatie indien niets wordt vermeld Grote Kerk 

Maandag 9 juli, 19.30 uur ingelaste gemeenteavond, zie boven.
Donderdag 12 juli, vanaf 9.30 uur
:  Inloopochtend Westfriese folklore markt

De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .

 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk in de Cornelis Bokstraat werd gebouwd. Klik voor het gedenkboekje  50 jaar gereformeerde kerk hier.

 


contouren kerk met tekst