ANBI gegevens Diaconie
van de Protestantse Gemeente Schagen

  1. Naam van de ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen
  2. RSIN nummer: 81.70.97.466
  3. Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
  4. KvK nummer: 78343879
  5. Het bestuur van de Diaconie van de PKN Schagen
  6. Het beleid van de Diaconie is vastgelegd in beleidsplan diaconie 2021 2023
  7. Begroting 2022 diaconie
  8. Begroting 2021 diaconie
  9. ANBI-publicatie jaarrekening 2020 Diaconie
  10. ANBI-publicatie jaarrekening 2021 Diaconie


Rekening diaconie:
 rek. nr. NL20 RABO 0146 1413 50 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen.
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië
Rek.nr.  NL25ABNA0463577272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië

Anbi

Naam van de ANBI: 
Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen
RSIN nummer: 81.70.97.466
Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Het nummer bij de KvK is: 78343879

Recente Financiën: