ANBI gegevens Diaconie
van de Protestantse Gemeente Schagen

  1. Naam van de ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen
  2. RSIN nummer: 81.70.97.466
  3. Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
  4. KvK nummer: 78343879
  5. Het bestuur van de Diaconie: zie elders op deze site
  6. Het beleid van de Diaconie (zie pag 10 en verder): Beleidsplan 2024-2028


Rekening diaconie:
Rek. nr. NL20 RABO 0146 1413 50 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen.

Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië
Rek.nr.  NL25ABNA0463577272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië

Anbi

Naam van de ANBI: 
Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen
RSIN nummer: 81.70.97.466
Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Het nummer bij de KvK is: 78343879

Recente Financiën: