Grote Kerk
Markt 23A
1741 BR Schagen

Postadres:
PG Schagen
Postbus 71
1740 AB Schagen

Gemeentegids

Onze Contactgegevens

Predikant:
ds. A.J. van der Bom
mail: aj.van.der.bom@gmail.com
tel: 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag,
Telefonisch bereikbaar van 9.00- 21.00 uur (behoudens vergaderingen).
Eventueel op vrijdag telefonisch bereikbaar voor urgente situaties (zoals overlijden).

Voorzitter:
Mw. P. Knol – tel. 06 27457475

Secretaris (scriba):
Mw. M.W.J. van der Poll – scriba@pgschagen.nl – tel. 0224 850786

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
Dhr. W. Vrolijk – kerkrentmeesters@pgschagen.nl – tel. 0224 563123

Kerkelijke Administratie:
Mw. B. Plak–van Oostwaard – pgschagen@outlook.com – tel. 06-33638673

Jeugdwerk contactpersoon:
Mw. A.M. Plomp-Baas – annemieke_baas@hotmail.com – tel. 0224 227522

Beheerder begraafplaatsen Valkkoog en Eenigenburg:
Dhr. H.J. Wagenaar – tel 0224 213666 / 06 22489765

Kopij Kerkblad:
redactieonzekerk@pgschagen.nl

Vertrouwenspersoon (onafhankelijk):
Mw. P. Overtoom – tel. 06-82239274