Informatie

Bekijk de website voor meer over de Evangelische Gemeinde in Dipps.

Dippoldiswalde is onze zustergemeente in
Oost-Duitsland nabij Dresden

De contacten tussen Schagen en Dippoldiswalde bestaan al sinds 1990. Er is in die tijd contact gezocht met een verwante gemeente in de voormalige DDR, waar door het uiteenvallen van de Sovjetunie opeens de mogelijkheid was ontstaan tot open communicatie.

De contacten werden toen gelegd met Dippoldiswalde, vaak afgekort tot ‘Dipps’. Dipps ligt vlakbij de grens met Tsjechië in Oost-Duitsland nabij Dresden. Het landschap is daar glooiend en krijgt in het voorjaar extra bekoring door de uitgestrekte koolzaadvelden, die dan de omgeving geel kleuren. In Schagen bestond aanvankelijk het idee dat er in Dippoldiswalde ook materiële steun nodig was. Dit bleek niet het geval te zijn, maar er werd toen wel besloten om een gezamenlijk project op te zetten in Roemenië. Dit werk wordt nog altijd voortgezet via onze stichting Schagen-Roemenië.