Agenda

Kerkdienst – 10.00u Mw. Ds. W. van Rijn (2e Advent)
Kerststukjes maken (graag vooraf aanmelden)
Kerkdienst – 10.00u Ds. A.J. van der Bom (3e Advent)
Concert – 15.00u Eenigenburger Koor
“Appassionata” geeft sfeervol Kerstconcert in de kerk
Kerkdienst – 10.00u Pastor L.J. Kooiman (4e Advent)
Kinderkerstfeest – aanvang 16.30u
Kerstnachtdienst – 22.00 Ds. A.J. van der Bom
Kerstdienst – 10.00u Drs. G. Scholten

Activiteiten

Details activiteiten zijn beschikbaar in ons meest recente kerkblad.

Mededelingen

Elke zondag is er kerkdienst met crèche en Kindernevendienst; aanvang 10.00u. In de even weken is er ook Tienerdienst, zie agenda.

Elke donderdagmorgen (markt!) is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Op 17 december: kerstconcert van “Appassionata”, zie agenda

Op 24 december: Kinderkerstfeest en Kerstnachtdienst, zie agenda

Over ons

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu.

Kerkje Eenigenburg

Het kerkje in Eenigenburg ligt prachtig in het landschap, nabij de Westfriese Omringdijk. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1792 en wordt nog regelmatig gebruikt.

Grote Kerk Schagen

De kerk is in 1895-1897 gebouwd naar ontwerp van J.A.G. van der Steur in neogotische bouwstijl. Het gebouw is een zeldzaam voorbeeld van deze bouwstijl voor een protestantse kerk.

ANBI informatie

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Huur Kerk Schagen

Contact: dhr. J. Prij
Tel. : 0224 573123 / 06 212 02 463 j.prij@quicknet.nl

Kerkje Eenigenburg

Contact: mw. G. Tuinstra
Tel. : 0224 298 101 kerkeenigenburg@hotmail.com

Huurtarieven