Agenda

Kerkdienst, 4e zondag Veertigdagentijd – 10.00u, mw. ds. A.D. Walsma
Kerkdienst, 5e zondag Veertigdagentijd – 10.00u, mw. pastor J. van Steen
Concert Grenslandtrio, aanvang 15.00u
Kerkdienst, Palmpasen – 10.00u, mw. pastor L.J. Kooiman
Concert Raoul & the Wiseman, aanvang 15.00u
Passiemuziek met zang van Tess Marique Oostwouder – 15.00u, toegang vrij
Kerkdienst, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal – 19.30u, ds. A.J. van der Bom
Kerkdienst, Goede Vrijdag – 19.30u, ds. A.J. van der Bom; m.m.v. Cantorij

Activiteiten

Details activiteiten zijn beschikbaar in ons meest recente kerkblad: zie hier.

Overzicht activiteiten hier

Mededelingen

Elke zondag is er kerkdienst met crèche en Kindernevendienst. In de even weken is er ook Tienerdienst, zie agenda.

Onze kerk wordt in januari en februari niet opengesteld op donderdagmorgen.

Tijdens de Veertigdagentijd wordt er wekelijks ingezameld voor de Voedselbank. Zie hier: Folder Inzameling Voedselbank.

Over ons

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu.

Kerkje Eenigenburg

Het kerkje in Eenigenburg ligt prachtig in het landschap, nabij de Westfriese Omringdijk. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1792 en wordt nog regelmatig gebruikt.

Grote Kerk Schagen

De kerk is in 1895-1897 gebouwd naar ontwerp van J.A.G. van der Steur in neogotische bouwstijl. Het gebouw is een zeldzaam voorbeeld van deze bouwstijl voor een protestantse kerk.

ANBI informatie

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Huur Kerk Schagen

Contact: dhr. J. Prij
Tel. : 0224 573123 / 06 212 02 463 j.prij@quicknet.nl

Kerkje Eenigenburg

Contact: mw. G. Tuinstra
Tel. : 0224 298 101 kerkeenigenburg@hotmail.com

Huurtarieven