Home

Vanwege  de coronamaatregelen lang niet in de kerk geweest? Fotograaf Sebastiaan van Stam (dezelfde  als die van de voorkant van  de KERKBALANS folder),  maakte met een speciale camera een rondgang door de kerk. Klik op onderstaande link  “Grote Kerk Schagen”, niet op de advertentie van de Bruidsfotograaf enz. !!! .  Met uw cursor  kunt u 360 graden rond kijken.  Door de klikken op een rondje arriveert u in de volgende ruimte. 

Grote Kerk Schagen

Zondag 7 Maart 10.00u, 4e zondag Veertigdagentijd: online kerkdienst, geen bezoekers, geen “live” zang.

Voorganger is pastor Mw. L.J. Kooiman. De liturgie  vindt u hier. Organist is Roland van der Veen. Alle diensten worden uitgezonden via “kerkdienstgemist”.

Woensdag  3 maart is de 3e midweekse overdenking  in de 40 dagen tijd waarin we ons voorbereiden op het komende Paasfeest., Ook nu weer een korte online viering waarin deze keer Jan Bruinvoorgaat. Te zien vanaf 18.30 uur.

Naar aanleiding van recente coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten dat ook onze kerk niet toegankelijk zal zijn tijdens kerkdiensten, dat er geheel niet wordt gezongen tijdens de opnames en dat alle activiteiten worden opgeschort. De kerkdiensten worden wel muzikaal ondersteund en online uitgezonden. VERDERE TOELICHTING ZIE ONDER.

Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Voor de meest recente dienst, klik hier voor kerkdienstgemist.nl

Meest recente kerkblad: Onze Kerk Februari-Maart 2021

Onze kerk in lockdown! (update 25 februari)

  • Alle diensten worden alleen online aangeboden: geen toegang voor bezoekers, in ieder geval tot 15 maart
  • Tijdens de diensten wordt voorlopig geheel niet gezongen, maar de uitzendingen worden wel muzikaal ondersteund
  • Overige activiteiten in onze kerk tot nader order opgeschort
  • Het is zeer onzeker wanneer de kerk weer toegankelijk voor bezoekers is

Ook in het nieuwe jaar duurt de lockdown helaas voort. De vaccinatiecampagne is van start gegaan en dat is natuurlijk zeer hoopvol. Ondanks dat lijken de maatregelen op dit moment juist steeds zwaarder te wegen. De opkomst van een nog onvoorspelbare Britse variant van het coronavirus speelt daarbij een grote rol.

Inmiddels komen we als PG Schagen alweer sinds 14 december niet meer bij elkaar. Hoewel het naar de letter van de wet niet verboden is om samen te komen, kiezen we als kerkenraad ervoor geen onnodige risico’s te nemen. Ook solidariteit met de samenleving weegt zeker mee in dit besluit.

De lockdown is recent opnieuw verlengd tot in ieder geval 2 maart, maar het is erg onzeker of daarna aanleiding is om versoepelingen door te voeren.

In januari werden we als kerkenraad opnieuw geconfronteerd met nieuwe feiten. De landelijke organisatie van de PKN bracht een dringend advies uit om per direct helemaal te stoppen met zingen in de kerken. Dit naar aanleiding van een tweetal incidenten elders in het land: Link advies zang PKN

De kerkenraad vindt dit een uitermate moeilijk punt. Zang speelt in onze gemeente altijd een belangrijke rol en geeft ook de online diensten nog een ‘eigen’ karakter. Daarnaast zijn we al voorzichtiger dan volgens de adviezen strikt noodzakelijk is en kunnen we beschikken over solisten of duetten uit 1 huishouden. Dus de vraag rijst onwillekeurig: ‘Is dit echt nodig? En voor hoe lang dan?’. Dit zijn geluiden die, zeer begrijpelijk, binnen onze gemeente gehoord worden.

Anderzijds is daar de verraderlijkheid van het virus dat zich toch telkens weer onder de oppervlakte weet te verspreiden. Ook de onzekere situatie rond de verspreiding van de Britse variant van het virus maakt dat voorzichtigheid geboden is. Verschillende gemeenteleden hebben hun zorgen met ons gedeeld en ook deze zorgen zijn zeer begrijpelijk.

We hebben als kerkenraad goed nagedacht over de argumenten voor en tegen zingen en komen tot de conclusie dat we de voorzichtige lijn vasthouden en de komende diensten niet zingen. Daarmee volgen we dus het advies van de PKN; dit in ieder geval tot het moment dat er wat meer duidelijkheid komt over de Britse variant van het coronavirus.

De keuze is daarbij gemaakt om de diensten online voort te zetten en daarbij gebruik te maken van:

  • het orgel, dat de liederen alleen zal spelen
  • gebruik te maken van opnames van zang en deze tijdens de dienst af te spelen en uit te zenden

Daarnaast zal het aantal aanwezigen verder worden teruggebracht, zodat we in lijn blijven met voornoemd besluit en zo min mogelijk bewegingen rondom de diensten hebben: we maken voorlopig geen gebruik van een lector en ook de koster zal beperkter worden ingezet.

Wij nemen als kerkenraad dit besluit niet graag en met pijn in ons hart. We denken wel dat dit besluit het meeste recht doet aan de gevoelens binnen de gemeente, maar beseffen ons ook dat het voor een deel van de gemeente een moeilijk te verteren besluit is.

De basisscholen gaan met ingang van 8 februari weer open, maar worden daarbij wel geconfronteerd met een lastig protocol. Tot op heden is er nog geen jeugdwerk opgestart.

Wij hopen van harte dat we elkaar blijven vinden in wat ons samenbindt, zodat wij als gemeenschap door deze moeilijke periode heen zullen komen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Uitvaarten vanuit onze kerk wil de kerkenraad graag maximeren tot 30 bezoekers (dus exclusief ‘personeel’).

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Het gebruiksplan / protocol voor de diensten in onze kerk vindt u hier: Gebruiksplan Grote Kerk 2.1

 

kijk hier voor de Kerkbalansfolder 2021!

 HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad Onze Kerk Februari-Maart 2021

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen
Helaas geen  activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg

Alle concerten  en kerkdiensten
zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .