Agenda

Kerkdienst – 9.30u, ds. Robbert Veen
Concert Maud Sauer en Thea Riesebos, aanvang 15.00u
Kerkdienst – 9.30u, ds. P. Verhoeff
Kerkdienst – 9.30u, ds. A.J. van der Bom
Kerkdienst, viering Heilig Avondmaal – 9.30u, ds. A.J. van der Bom
Kunst en Kerk dienst, 10.30u Hans vd Geest
Concert Frans Bakker en Dennis van der Heijde
Kerkdienst – 9.30u, ds. G. van Reeuwijk
Veteranendienst – 9.30u, aalmoezenier Th. van der Woude

Activiteiten

Details activiteiten zijn beschikbaar in ons meest recente kerkblad: zie hier.

Overzicht activiteiten hier

Mededelingen

Elke zondag is er kerkdienst met crèche en Kindernevendienst. In de even weken is er ook Tienerdienst, zie agenda.

Onze kerk is op donderdagochtend geopend voor bezoek en bezichtiging.

Het nieuwe kerkblad mei-juni 2024 is verschenen!

De jaarrekening van de gemeente is opgesteld en zal worden vastgesteld door de kerkenraad. Voordat de vaststelling definitief wordt, bent u in de gelegenheid hier op- of aanmerkingen over te maken voor 22 mei bij de scriba of voorzitter (ook voor een uitgebreide jaarrekening).  Klik hier voor het verkorte jaaroverzicht 2023

Over ons

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu.

Kerkje Eenigenburg

Het kerkje in Eenigenburg ligt prachtig in het landschap, nabij de Westfriese Omringdijk. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1792 en wordt nog regelmatig gebruikt.

Grote Kerk Schagen

De kerk is in 1895-1897 gebouwd naar ontwerp van J.A.G. van der Steur in neogotische bouwstijl. Het gebouw is een zeldzaam voorbeeld van deze bouwstijl voor een protestantse kerk.

ANBI informatie

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Huur Kerk Schagen

Contact: dhr. J. Prij
Tel. : 0224 573123 / 06 212 02 463 j.prij@quicknet.nl

Kerkje Eenigenburg

Contact: mw. G. Tuinstra
Tel. : 0224 298 101 kerkeenigenburg@hotmail.com

Huurtarieven