Home

Voor de meest recente dienst, klik hier voor kerkdienstgemist.nl

Zondag 25 oktober 2020, 10.00u, voorganger ds A.J. van der Bom: de liturgie vindt u hier

De diensten blijven toegankelijk voor max 30 bezoekers! U dient uw uw bezoek vooraf te reserveren! Het reserveringsformulier sluit automatisch boven 30 bezoekers

 • Reservering via deze link (nieuw: u dient iedereen apart in te schrijven): INSCHRIJFFORMULIER BEZOEK KERKDIENST 
 • Als inschrijving niet lukt, neem dan telefonisch contact op, zie lijst onder
 • Blijf thuis bij koorts en/of verkoudheid en houd afstand, ook bij uitgaan van de kerkdienst!
 • Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid adviseren we u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Tijdens de dienst kunt u deze afzetten.
 • “Personeel” en vrijwilligers NIET reserveren! Hieronder vallen ook: dienstdoende jeugdvrijwilligers, voorzanger(s), camera- & geluidsbediening, coördinatoren (degenen die bezoekers ontvangen en registreren)
 • Jeugd NIET reserveren! Zij gaan gelijk naar hun eigen ruimte, voorafgaand aan de dienst. Dit betreft ook de Tienerkerk

Reeds bekende informatie:

 • Geen gemeentezang, maar er zijn wel enkele voorzangers aanwezig
 • Er is geen gelegenheid tot koffiedrinken na afloop van de dienst
 • Het verlaten van de kerkzaal verdient meer aandacht: volg de aanwijzingen en ga niet kort op elkaar lopen, maar houd 1,5 meter afstand in acht!
 • Houd uw jas bij u en hang deze niet op in de hal, alstublieft! Dit houdt teveel op bij het verlaten van het kerkgebouw
 • Graag via het middenpad blijven lopen en probeer elkaar ruim te laten passeren
 • De viering wordt ook uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en start ca 10 minuten voor aanvang van de dienst.
 • Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Recente berichten en nieuws kerkenraad: toegang erediensten beperkt tot 30 bezoekers! (update 7 oktober 2020)

Sinds maandag 5 oktober zijn de richtlijnen voor kerken aangescherpt. Als kerkenraad betreuren wij deze aanscherping zeer: ondanks alle inspanningen van vrijwilligers en de behoedzame deelname van iedereen in onze diensten, moeten we het aantal bezoekers maximeren tot 30 personen. Wij hopen dat dit beperkt kan blijven tot de maand oktober, maar dat is op dit moment onzeker.

BEZOEKERS: U dient zich in te schrijven, zodat we zeker weten dat we het aantal van 30 bezoekers niet overschrijden. Het inschrijfformulier wordt automatisch gesloten bij 30 reserveringen; dit ziet u vanzelf bij het openen van bovenstaande link. Wij vragen u om iedereen apart in te schrijven, ook als u met meer personen uit uw huishouden komt. Dit omdat er een automatische sluiting van het inschrijfformulier op zit. Excuses voor dit ongemak.

We vragen om solidariteit bij het inschrijven: als u een kerkdienst hebt bezocht, wilt u dan de daaropvolgende week pas op zaterdagavond reserveren? Hierdoor hebben alle belangstellenden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. Ouders die met hun kinderen naar de kerk willen gaan, hoeven zich hierin niet te beperken: de kerkenraad acht het van groot belang dat er nu weer jeugdwerk is, na een zeer lange periode zonder enige vorm van aanbod voor jeugd. We willen deze doelgroep aanmoedigen hiervan gebruik te maken, nu ze sinds september weer bij elkaar zijn. Zie ook onder.

PERSONEEL/VRIJWILLIGERS: Iedereen met een taak in de dienst wordt niet meegeteld als bezoeker, maar als ‘personeel’. Zij dienen dus GEEN plaats te reserveren voor een dienst. De kerkenraad ziet de volgende personen als ‘personeel’: voorganger, ouderling van dienst, organist, lector, voorzanger(s), coördinatoren (dienstdoende ambtsdragers en koster, die bezoekers ontvangen), iedereen verantwoordelijk voor camera- & geluidsbediening en dienstdoende leiding van het jeugdwerk.

JEUGD: Het jeugdwerk kan wel doorgang vinden: deze leeftijdscategorie kent veel minder risico’s en zij gaan direct bij aanvang van de dienst naar hun eigen ruimte! Ook zij dienen dus GEEN plaats te reserveren voor een kerkdienst. Zij komen nog wel op het einde van de dienst, voorafgaand aan de zegen, even in de kerkzaal.

We realiseren ons dat er gemeenteleden zijn die het nog niet comfortabel vinden om in deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. Het staat u natuurlijk absoluut vrij om dit af te wegen en de diensten niet bij te wonen. De diensten worden live uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken, zoals we dat tot op heden hebben opgelost.

Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij een van de coördinatoren:

 • Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522
 • Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123
 • Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101
 • Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123

Het gebruiksplan / protocol voor de diensten in onze kerk vindt u hier: Gebruiksplan Grote Kerk 2.1

Kerk op donderdagochtend geopend

De Grote Kerk is op donderdagochtend open van ca 10.00u – 12.00u. Er is ruimte voor gebed, persoonlijke meditatie, het aansteken van een kaars, het schrijven van een kaart naar andere gemeenteleden. Onze pastores zullen op deze dagen niet aanwezig zijn.

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Generale Synode
Kijk hier voor het verslag van de (laatste) vergadering van 19 juni 2020

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Jaarrekening 2019, inzage begroting 2020

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is  hieronder op de website gepubliceerd, , die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters.  De begroting is inmiddels  in de kerkenraad van 20 november  vastgesteld.
In zijn vergadering van 14 april 2020 heeft het college van kerkrentmeesters de jaarrekening van de gemeente over 2019 goedgekeurd. Een samenvatting van deze jaarrekening staat hier gepubliceerd. Gemeenteleden die hier vragen over hebben of inzage willen verkrijgen in de gehele jaarrekening kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die het geheel of gedeeltelijk oneens zijn met dit jaarverslag kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan de scriba. Op 13 mei zal de kerkenraad, met inachtname van alle ingekomen zienswijzen, de jaarrekening vaststellen.

Begroting 2020
Voor een samenvatting van de door de kerkenraad goedgekeurde begroting 2020 klik aan:
Begroting 2020.

 

 

 HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad onzekerk oktober – november 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen
Helaas geen  activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .