START

In de dienst van zondag 22 mei zal dhr. Jan Prij jr uit Rotterdam voorgaan.
De dienst begint om 9.30u. De liturgie en mededelingen vindt u hier.

LET OP: De kerkzaal is kouder dan gebruikelijk om het aardgasverbruik te reduceren. Houd hiermee rekening (houd bijvoorbeeld uw jas aan! Andere ruimten worden wel warmer gestookt. Zie ook ons meest recente kerkblad voor een uitgebreidere toelichting.

U kunt thuis ook de kerkdiensten volgen via Kerkdienstgemist. Voor ons kanaal Kerkdienstgemist klik op de button rechtsboven op deze pagina.

REGISTREER HIER VOOR VRIJDAGAVOND 10 JUNI AFSCHEID LOUISE. Op vrijdagavond 10 juni nemen we als gemeente afscheid van pastor Louise Kooiman. In verband met organisatie en inkopen willen we u vragen om zich te registreren als u wilt komen, Zie de link hiervoor. Alvast dank voor uw medewerking!

Het meest recente kerkblad, uitgave mei-juni 2022 is hier te vinden.

Donderdagochtend a.s. is de kerk vanaf half elf weer open voor het drinken van een bakje koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.  We sluiten weer om 13.00 uur.

Jaarrekening 2021

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2021 van de gemeente opgesteld. Een samenvatting van deze jaarrekening vindt u hierbij.
Gemeenteleden die hier vragen over hebben of inzage willen verkrijgen in de gehele jaarrekening kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden, die hun zienswijze op deze jaarrekening kenbaar willen maken kunnen dat tot 18 mei doen bij de scriba. Op 18 mei zal de kerkenraad, met inachtname van de binnengekomen zienswijzen, de jaarrekening vaststellen.

Inhoudelijk hoort er nog een toelichting bij deze samenvatting. Na het opstellen van de jaarrekening bleek de accountant de verdeling van het vermogen over de algemene reserves en bestemmingsreserves niet correct te vinden. Thans is overleg gaande hoe deze verdeling wel zou moeten zijn.

Op de verlies- en winstrekening, het resultaat en het overige deel van de balans heeft het aanpassen van deze verdeling geen invloed. Omdat het effect van een eventuele aanpassing beperkt is en het wezen van de jaarrekening niet raakt heeft het CvK gemeend deze jaarrekening toch te moeten publiceren.

 

ACTIVITEITEN

Leerhuis Bart – over klimaatverandering en duurzaamheid –
1e dinsdag van de maand – Data: 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli

Leerhuis Quin – thema’s die raken aan christelijk geloof – 3e woensdag van de maand

Zondag 12 juni: Kerkje Eenigenburg, 15.00 uur: Dennis en Frank, orgel en fluit, gaan fluitend de zomer tegemoet.

Zondag 26 juni, Kerkje Eenigenburg, 15.00 uur: Thea Riesebos en Maud Sauer, orgel en hobo, in concert met een opgewekt programma