Agenda

Kerkdienst – 9.30u Mw. Ds. A. Walsma
Werkdag Kerkje Eenigenburg
Kerkdienst – 9.30u Ds. A.J. van der Bom
Kerkdienst – 10.30u Pastor L.J. Kooiman (Kunst en Kerk)
Concert – 15.00u Westside Jazzband
Taizé liedmiddag olv Paul Sanders
Schoonmaak Grote Kerk (vanaf 9.00u)
Kerkdienst – 9.30u Mw. pastor Jos van Steen
Kerkdienst – 10.00u Erik Jan Tillema (let op Wintertijd)

Activiteiten

Details activiteiten zijn beschikbaar in ons meest recente kerkblad.

Mededelingen

Elke zondag is er om 9.30u kerkdienst met crèche en Kindernevendienst. In de even weken is er ook Tienerdienst, zie agenda.

Elke donderdagmorgen (markt!) is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Het nieuwe Beleidsplan 2024-2028 ligt ter inzage voor de gemeente. Gemeenteleden kunnen vragen of commentaar indienen bij de scriba. Ook wordt dit beleidspland op de gemeenteavond op 14 November besproken.

Over ons

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu.

Kerkje Eenigenburg

Het kerkje in Eenigenburg ligt prachtig in het landschap, nabij de Westfriese Omringdijk. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1792, maar heeft meerdere voorgangers gekend.

Grote Kerk Schagen

De kerk is in 1895-1897 gebouwd naar ontwerp van J.A.G. van der Steur in neogotische bouwstijl. Het gebouw is een zeldzaam voorbeeld van deze bouwstijl voor een protestantse kerk.

ANBI informatie

De Protestantse Gemeente te Schagen is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Huur Kerk Schagen

Contact: dhr. J. Prij
Tel. : 0224 573123 / 06 212 02 463 j.prij@quicknet.nl

Kerkje Eenigenburg

Contact: mw. G. Tuinstra
Tel. : 0224 298 101 kerkeenigenburg@hotmail.com

Huurtarieven