Home

 

Zondag  6 december 2020, 2e Advent. Voorganger is  Drs. Gert Scholten, pastoraal werker Geminiziekenhuis, Den Helder. Dienst toegankelijk voor maximaal 30 bezoekers. Inschrijving is mogelijk via deze link: Inschrijving Kerkdienst Klik Hier

De liturgie vindt u hier. De dienst wordt uitgezonden via “kerkdienstgemist”. Er wordt jeugdwerk aangeboden: de kinderen gaan gelijk naar hun eigen ruimte!

 • De uitzending start ca 10 minuten voor aanvang van de dienst.
 • Bankrekeningnummer  voor uw gift i.p. v de zondagse kerkcollecten: rek. nr.: NL71 RABO 0373 7390 01 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.

Voor de meest recente dienst, klik hier voor kerkdienstgemist.n

Lichtpuntje in Grote Kerk in Schagen

‘De snelheid van stilte’

Zondag 20 december om 15.00 uur brengen Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Livingston (pianist en radiomaker) in de Grote Kerk op de Markt hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die livemuziek combineert met een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het publiek. Zij spreken uitstekend Nederlands. Ned en Guy zijn Amerikaanse beroepsmusici die van de Coronanood een deugd hebben gemaakt. Voor dit ‘Schager Lichtpuntje’ kunt u zich aanmelden via activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij Rik Laernoes 0629220184
Uiteraard worden de Coronaregels strikt toegepast. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kerken in heel Nederland kleurden woensdag 25 november rood om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Ook de Grote Kerk en de Christoforuskerk kleurden woensdagavond rood. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Meer info is hier te vinden.

Recente berichten en nieuws kerkenraad: erediensten tijdelijk niet-toegankelijk. U kunt weer bezoeken vanaf zondag 29 november, 1e advent, voor max 30 bezoekers! (update 5 november)

Opnieuw zijn we als kerk geconfronteerd met aangescherpte regels: groepen, ook met een aantal kleiner dan 30 personen, dienen niet bij elkaar te komen gedurende de periode 4 tot en met 18 november. Hoewel deze maatregel niet van toepassing is op religieuze bijeenkomsten en de PKN geen aanvullend advies heeft gegeven, meent de kerkenraad dat we als kerk ook bij moeten dragen in het bestrijden van de corona-pandemie door twee weken lang de erediensten niet-toegankelijk te stellen. De afgelopen periode heeft geleerd dat de maatschappij dat ook verwacht van kerken.

Samenvatting voor de komende periode:

 • Zondag 8 en 15 november: diensten zijn niet-toegankelijk voor bezoekers, maar worden wel online uitgezonden op het gebruikelijke tijdstip!
 • Zondag 22 november: Eeuwigheidszondag. Deze viering is alleen toegankelijk voor bezoekers die worden uitgenodigd via onze voorgangers. Dit zijn met name nabestaanden van onze overleden gemeenteleden. Het verwachte aantal bezoekers zal circa 30 personen zijn, waardoor er (vrijwel) geen ruimte is voor overige gemeenteleden om te komen.
 • In de periode 8 tot en met 22 november zal er geen jeugdwerk worden aangeboden.
 • Vanaf zondag 29 november: de diensten zijn weer toegankelijk voor maximaal 30 bezoekers! U dient uw bezoek vooraf actief te reserveren! Hierbij wordt het gebruikelijke systeem gehanteerd: volwassen bezoekers dienen te reserveren. Jeugd, “personeel” en vrijwilligers reserveren GEEN plaats voor een kerkdienst.
 • Het is onzeker wanneer we weer met meer dan 30 bezoekers bij elkaar kunnen komen. Houd hiervoor de website in de gaten!
 • De dienst op kerstavond, 24 december om 22.00u, wordt afgelast. Er wordt gezocht naar een online alternatief voor deze dienst.

BEZOEKERS: U kunt zich voor zondag 29 november en daarna inschrijven. Het inschrijfformulier wordt automatisch gesloten bij 30 reserveringen; dit ziet u vanzelf bij het openen van de link op onze website. Wij vragen u om iedereen apart in te schrijven, ook als u met meer personen uit uw huishouden komt.

We vragen om solidariteit bij het inschrijven: als u een kerkdienst hebt bezocht, wilt u dan de daaropvolgende week pas op zaterdagavond reserveren? Hierdoor hebben alle belangstellenden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. Ouders die met hun kinderen naar de kerk willen gaan, hoeven zich hierin niet te beperken om dezelfde reden als in voorgaand kerkblad: als er jeugdwerk wordt aangeboden, willen we deze doelgroep bijzonder aanmoedigen hiervan gebruik te maken. Zeker in de Adventsperiode is dat van grote waarde!

Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Tijdens de dienst kunt u deze afzetten.

PERSONEEL/VRIJWILLIGERS: Iedereen met een taak in de dienst wordt niet meegeteld als bezoeker, maar als ‘personeel’. Zij dienen dus geen plaats te reserveren voor een dienst, zodat we bezoekers zoveel mogelijk van dienst kunnen zijn. De kerkenraad ziet de volgende personen als ‘personeel’: voorganger, ouderling van dienst, organist, lector, voorzanger(s), coördinatoren (dat zijn dienstdoende ambtsdragers en koster, die bezoekers ontvangen), verantwoordelijken voor camera- & geluidbediening en dienstdoende leiding van het jeugdwerk.

JEUGD: naar verwachting kan er weer jeugdwerk worden aangeboden met ingang van zondag 29 november (1e Advent). Waarschijnlijk gaan zij direct bij aanvang van de dienst naar hun eigen ruimte! Zij tellen dan ook niet mee als bezoeker en dienen dus geen plaats te reserveren voor een kerkdienst. Dit betreft ook de doelgroep die de Tienerkerk bezoekt. Zij komen nog wel op het einde van de dienst, voorafgaand aan de zegen, even in de kerkzaal.

Tenslotte geldt dat we de diensten zullen blijven uitzenden en de opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken. De live uitzending start ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst.

Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren als bezoeker, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij een van de volgende coördinatoren:

 • Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522
 • Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123
 • Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101
 • Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123

Het gebruiksplan / protocol voor de diensten in onze kerk vindt u hier: Gebruiksplan Grote Kerk 2.1

Contact met onze pastores

U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn bekend via onze website.
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te zoeken met gemeenteleden. U kunt hiervoor skype installeren:

https://www.skype.com/nl/get-skype/download-skype-for-desktop/

Skype-namen pastores (profielfoto is goed herkenbaar):  ds. Arie Jan van der Bom     en    Louisekooiman

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten.

Namens de kerkenraad,

Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba)

Generale Synode
Kijk hier voor het verslag van de (laatste) vergadering van 19 juni 2020

Klik hier voor de folder  kerkbalans 2020.

Verkort Jaarverslag 2019

jaarverslag 2019 verkort

Begroting 2021

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2021 opgesteld. Een samenvatting van deze begroting wordt  hieronder gepubliceerd. Gemeenteleden, die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die hun zienswijze kenbaar willen maken over deze begroting kunnen zich daartoe wenden tot de scriba. Op 25 november zal de kerkenraad, met inachtname van de binnengekomen zienswijzen, de begroting vaststellen.
Begroting 2021 Schagen verkort

 

 HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor de huurprijzen, enz.
Telefoonnummer Grote Kerk 0224 297860.
Adres: Markt 23A, 1741BR Schagen; Postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen
Voor ons nieuwste kerkblad Onze Kerk november-december 2020

ACTIVITEITEN KOMENDE TWEE WEKEN
Indien niets  is vermeld locatie Grote Kerk Schagen
Helaas geen  activiteiten de komende weken vanwege de corona maatregelen

 

Eenigenburg
activiteiten programma
voorjaar 2020, klik hier. 
Alle concerten zijn tot nadere
berichtgeving afgelast.

Hoogte punten
De hoogtepunten uit diensten in het afgelopen jaar zijn verplaatst naar de pagina “Hoogtepunten” .