Home

Zondag 5 december, 2 advent,  is er om 10.00 uur een dienst in de Grote Kerk in Schagen waarin  voorgaat Ds Arie Jan van den Bom. Organist is voor de laatste maal Jan Zwart. De liturgie vindt u hier. Er is crèche en kindernevendienst.

Onze kerk is toegankelijk, maar we vragen iedereen zich aan onze richtlijnen te houden, zie onder. Uiteraard kunt u de dienst ook online volgen, zie onderstaande link.

VOOR KANAAL KERKDIENSTGEMIST KLIK HIER

Recente uitgave kerkblad: onzekerk eind oktober-november -begin december

Richtlijnen voor onze kerk i.v.m. corona-pandemie (update 1 december)

  • We volgen de lijn van de landelijke PKN voor toegang tot onze kerkdiensten, zie hier
  • We vragen iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsing door het kerkgebouw. Op de zitplaats kunt u deze wel afzetten
  • Bewaar 1,5 meter afstand en maak ook gebruik van de zijbeuken om afstand te creëren
  • Bij activiteiten die losstaan van de erediensten, zal worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs (=QR-code)
  • Ook als u wilt koffiedrinken na afloop van de dienst, kan worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs (=QR-code)
  • Bij gemeentezang willen we ingetogen zingen. Overigens zijn de kerken op dit punt momenteel wat strenger qua richtlijn dan de Rijksoverheid zelf voorschrijft
  • Voorlopig willen we terughoudend zijn met het organiseren van (grote) evenementen
  • Eveneens zullen activiteiten niet plaatsvinden na 17.00u, zolang deze sluitingstijd geldt voor andere sectoren
  • De Kerstnachtdienst zal niet fysiek plaatsvinden. In plaats daarvan willen we een opname online aanbieden via kerkdienstgemist
  • We blijven onze diensten online aanbieden en hopen zo veel gemeenteleden van dienst te blijven op deze manier!

De kerkenraad,
(gebruiksplan/protocol voor diensten in onze kerk, zie hier: Gebruiksplan Grote Kerk )

HELAAS ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VOOR HET NAJAAR 2021 IN EENIGENBURG UITGESTELD: onze kerk in Eenigenburg is te klein om activiteiten te organiseren met inachtneming van de 1,5 meter-regel. Waar mogelijk worden activiteiten opgenomen en beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist

Planning Eenigenburg voor 2021:
21 november is er een lekendienst om 10.30 uur –> UITGESTELD
28 november  is er een concert –> UITGESTELD (Thea Riesenbos (orgel) en Maud Sauer  “Vrolijke muziek uit de barok voor hobo en orgel”)
19 december De groep “Lekker Zingen” –> UITGESTELD (vijf zangeressen en een gitarist zorgen voor een sfeervolle middag. Het begint om 15.00) 
25 december kerstviering om 10.30u –> UITGESTELD> (ds. Ubels en het Eenigenburger koor; mogelijk wel uitgezonden via Kerkdienstgemist

BEGROTING 2022
In de kerkenraadsvergadering van 24 november heeft de kerkenraad de begroting 2022 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. Een samenvatting vindt u hier: begroting 2022. Bij vragen (bijvoorbeeld inzage in de gehele begroting) of opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba of het College van Kerkrentmeesters.

HUUR KERK
Voor het huren van kerkruimten: 
dhr. J. Prij
telefoon: 0224 573123 / 06 212 024 63
e-mail j.prij@quicknet.nl
Klik op Tarieven voor huurprijzen en dergelijke

Adres kerkgebouw:
Grote Kerk
Markt 23A
1741 BR Schagen

Postadres:
Postbus 71
1740 AB Schagen

Telefoonnummer Grote Kerk: 0224 297860