Visie, beleid en documentatie

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap. We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daarom horen en vertalen naar daden in het hier en nu. We laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus. We staan open voor een ieder die samen met ons op zoek wil naar God, geloof en gemeenschap. We willen midden in de steeds veranderende samenleving staan en daar van betekenis zijn. We willen daarbij nadrukkelijk samenwerken met anderen.

Predikant

Ds. A.J. (Arie Jan) van der Bom
Telefoon: 06-83384921
e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com

Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Telefonisch bereikbaar van 9.00- 21.00 uur (behoudens vergaderingen).
Eventueel op vrijdag telefonisch.

Kerkenraad

predikant:
Ds. A.J. van der Bom – tel. 06-8338 4921

ouderlingen:
voorzitter: Mw. P. Knol, – tel. 06 27457475
secretaris (scriba): Mw. M.W.J. van der Poll – tel. 0224 850786

Postadres PG Schagen:
Postbus 71, 1740 AB, Schagen

pastoraal ouderling: Mw. G. Heddes-Bosch

pastoraal ouderling: Mw. C. Leijdekkers -van Oort – tel. 0224 212601

ouderling-kerkrentmeester (voorzitter CvK): Dhr. J.A.P. Visser

ouderling-kerkrentmeester: Dhr. J. Mechielsen – tel. 0224 561643

diakenen:
Dhr. B. Nieuwland – tel. 06 -80121691

Dhr. G. Dekker (penningmeester diaconie) – tel. 06-49712188

Dhr. J.W. Koedijk (voorzitter diaconie) – tel. 0224 217673

Mw. H. van Zanten-Voorbraak – tel. 0224 296358

Overige Diaconale Taken

Coördinator ouderenbezoek:
Mw. I. van der Woude
tel. 0224 215461

Coördinator autodienst en bloemengroet:
Mw. H. van Zanten
tel. 0224 296 358

Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk:
Mw. H. van Zanten – Voorbraak
tel. 0224 296 358

College van Kerkrentmeesters – beheer financiën en gebouwen

Algemeen contact: kerkrentmeesters@pgschagen.nl

ouderling-kerkrentmeester (voorzitter CvK): Dhr. J.A.P. Visser 

kerkrentmeester (secretaris): Dhr. W. Vrolijk – tel. 0224 563123

ouderling-kerkrentmeester: Dhr. J. Mechielsen – tel. 0224 561643

kerkrentmeester: Dhr. C. van Treuren – tel 0224 214223

kerkrentmeester: Mw. A. Voorbraak-Jansen – tel. 0224 213665