De Cantorij:

Verleent regelmatig haar medewerking aan onze diensten. De cantorij staat onder leiding van dhr. W.J. Kramer (0224 296094) en repeteert maandagavond van 19.30 tot 20.45 uur.

Regelmatig wordt ook medewerking verleend door solo zangers en muzikanten uit onze gemeente. Zo zijn er enkele enthousiaste fluististen. We hebben een muzikale gemeente!

Taakgroep Leren en doen

Deze taakgroep organiseert extra activiteiten naast onze diensten, meestal educatieve en/of ontspannende activiteiten. Onder “Agenda” kunt u het actuele aanbod bekijken. Daarnaast verzorgt deze taakgroep diverse ondersteunende diensten.

Voorzitter:
Dhr. R. (Rik) Laernoes
tel. 06 29220184 

Taakgroep Liturgie

Samenstelling van de taakgroep:
Voorzitter/ penningmeester:
Dhr. W.J. Kramer
tel. 0224 296094

De Raad van Kerken Schagen en omstreken (RvKS) bestaat uit:

• RK Parochie Schagen, St Christoforuskerk, Schagen
• Protestantse Gemeente Zijpe e.o., kerk Schagerbrug
• Protestantse Gemeente Schagen, Grote Kerk, Schagen
• Protestantse Gemeeente Callantsoog, kerk Callantsoog

Er is (bescheiden) contact met:
• Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn/Zijpe, Vermaning Schagen
• Volle Evangeliegemeente, kapel Hoep Schagen

De RvKS heeft tot taak gezamenlijk die activiteiten te ontplooien, die uitdrukking geven aan het christelijk geloof, met behoud van eigen verantwoordelijkheid (identiteit) van de deelnemende kerken.

De RvKS bestaat uit diverse afgevaardigden van de deelnemende kerken. Contact via waarnemend secretaris: A. Poley. E-mail: arjenpoley@gmail.com

Christoforuskerk, Schagen

Doopsgezinde Vermaning Schagen

Kerk te Callantsoog

Kerk Schagerbrug (PG Zijpe)