Onze Kerk (kerkblad)

Ons kerkblad “Onze Kerk” verschijnt 8 maal per jaar. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt het blad niet. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de lezers €10,- gevraagd.
Het blad is gratis beschikbaar via internet. Wanneer u een mailadres achterlaat bij de redactie ontvangt u een mail op het moment dat er een nieuwe uitgave op de website beschikbaar is.

Kopij inleveren via e-mail: redactieonzekerk@pgschagen.nl

Redactie
Dhr. W. Koedijk – tel 0224 217673 (1e contactpersoon) 
Mw. A. van Arkel – tel 06 13614761
Dhr. W.P. Voorbraak – tel. 0224 213665

Distributie
Dhr. G. Leijnse – tel. 0224 297094
Dhr. W.P. Voorbraak – tel. 0224 213665

Kopij inleveren

29 april

13 juni

15 augustus

27 september

31 oktober

7 december

Verschijningsdata

8 mei

22 juni

24 augustus

5 oktober

9 november

16 december