Kerkblad

Ontwerp voorblad : Cor de Fouw in 1994; om financiële redenen wordt tot nu toe de niet ingekleurde versie van het ontwerp gebruikt!

ONZE KERK (KERKBLAD)
Ons kerkblad “Onze Kerk” verschijnt 8 maal per jaar. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt het blad niet. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de lezers €10,- gevraagd.
Het blad is gratis beschikbaar via internet. Wanneer u een mailadres achterlaat bij de redactie ontvangt u een mail op het moment dat er een nieuwe uitgave op de website beschikbaar is.

Kopij inleveren via e-mail: redactieonzekerk@pgschgen.nl

REDACTIE
Mw. A. van Arkel, tel.06 13614761
Dhr. W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel. 0224217673
Dhr. W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC, Schagen, tel 0224 213665

DISTRIBUTIE
Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen, tel.0224 297094
Dhr. W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC, Schagen, tel 0224 213665

Kopij inleveren verschijningsdatum week
31 januari 9 februari 6
14 maart 23 maart 12
2 mei 11 mei 19
13 juni 22 juni 25
15 augustus 24 augustus 34
27 september 5 oktober 40
31 oktober 9 november 45
7 december 16 december 50