Kerkblad

 

Ontwerp voorblad : Cor de Fouw in 1994; om financiële redenen wordt tot nu toe de niet ingekleurde versie van het ontwerp gebruikt!

ONZE KERK (KERKBLAD)

Ons kerkblad “Onze Kerk” verschijnt 10 maal per jaar. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt het blad niet. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de lezers €10,- gevraagd (via een acceptgirobiljet gevoegd in het septembernummer).
Het blad is gratis beschikbaar via internet. Wanneer u een mailadres achterlaat bij de redactie ontvangt u een mail op het moment dat er een nieuwe uitgave op de website beschikbaar is.

Kopij inveren via e-mail: redactieonzekerk@pgschgen.nl

Redactie:

Mw. A. van Arkel, tel.06 13614761
Dhr. W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen, tel. 0224217673
Dhr. W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC, Schagen, tel 0224 213665

Distributie

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen, tel.0224 297094
Dhr. R. van der Kamp, Kievitlaan 46, 142AE Schagen, tel 0224 298025

 

Geplande inleverdata voor de kopij in 2020:                             

Inleverdatum kopij   Verschijningsdatum   schrijver overdenking
3 februari                           12 februari                         Klaas Henk Ubels
2 maart                                11  maart                           Arie Jan van der Bom                 paasnummer
6 april                                   15 april                               Adriaan Rodenburg
12-13 april Pasen  
4 mei                                    13 mei                                Wik de Visser
2 juni                                    10 juni           Paulien Knol
31 mei-1 juni Pinsteren    
6 juli 15 juli zomervakantie tot tot 15 augustus  
3 augustus                        12 augustus                       Ide Wolzak                           
23 augustus startzondag?    
7 september                       16 september                    Jan Bruin
 5 oktober                             14 oktober                         Rik Laernoes
 2  november                       11 november                    ?
7 december                       16 december                    Louise Kooiman kerstnummer
25-26 december Kerst  
 4 januari 2021                      13 januari 2021                  Klaas Henk Ubels