Predikanten Eenigenburg

kerk Eenigenburg detail1 (2)DE PREDIKANTEN VAN EENIGENBURG

Na de hervorming behoorden de lidmaten van Eenigenburg tot de kerkelij­ke gemeente van Harenkarspel, waartoe ook Oudkarspel behoorde. De eer­ste predikant werd al in 1574 beroepen. Men kreeg echter onenigheid bin­nen de kerkenraad, hetgeen afscheiding tot resultaat had. In 1663 werd Ds. Cloppenburgius uit zijn ambt ontheven en Ds. Pays als proponent toege­voegd. Ds. Pays vertrok echter in 1667 naar Ned. Oost-Indië. De definitieve scheiding vond plaats in 1671, waarbij te Eenigenburg een eigen predikant werd beroepen:

1671 A. v.d. Meer, hij gaat in 1674 met emeritaat en overlijdt in 1685.
1675 G. Schonaeus, hij overlijdt in 1684.
1684 J. Rijpland.  In de kerk ligt een eenvoudige steen met een ingehakt medaillon, waarop de inscriptie Do.R. Hier ligt vermoedelijk Ds. Rijpland be­graven. Hij ging op 13 November 1738 met emeritaat en stierf te Koedijk op 7 Februari1740, op de leeftijd van 83 jaar en 3 dagen.
1740 A. van Harenkarspel. Hij kwam hier in 1740 en bleef er tot zijn dood in 1773. Het was uitzonderlijk dat een predikant z’n leven lang in één gemeente bleef.
1744 P. Holkema, hij vertrekt in 1778 naar Oostrum. 1779 J.J. Juneman, hij vertrekt in 1792 naar Valkkoog. 1793 N. Prijshoff. Hij kwam uit het Friese Molkwerum en vertrok in 1795 naar Oud­karspel. Ds. Prijshoff was gehuwd met M.G.E. Sijreick.
Op 30 maart. 1794 krijgen zij een zoon, Albert Freirik, welk kind echter al op 22juli 1794 sterft.

1796 H. Oudenhoff. Hij kwam uit Hippolytushoef, vertrok in 1797 naar Barsingerhorn. 1797 L. ten Bokkel. Hij komt van Sybrandaburen, vertrekt in 1798 naar Monnickendam.
1798 J. Stapelmoer.Hij was rustend predikant toen hij hier kwam uit Van Eck. De gemeente moet toen al niet zo sterk zijn geweest gezien het feit dat een predikant in ruste werd benoemd. Hij bleef hier tot zijn dood in 1807. Toen brak het moment aan waarop de gemeente een sarnenwerkingsvorm met omliggende gemeentenzocht. De onderhandelingen met Warmenhuizen liepen op niets uit. Met Zuid-Zijpe gelukte het. In 1808 werd het feit beklonken.
1808 A. Greydanus. Hij kwam van Zuid-Zijpe. Mogelijk verkoos hij de huisvesting hier boven van die van Zuid-Zijpe. Hij blijft hier 25 jaar, tot zijn dood in 1833.
1835 D. Hupkes. Schoorl was zijn vorige plaats, drie jaar later, in 1838, vertrok hij naar Hoogkarspel. 1838 H.J. de Haart. Via Spanbroek vertrok hij na 8 jaar Eenigenburg in 1846 naar Ooster- en Wester Blokker.
1846 W.A. Wanrooy. Kwam daarvoor uit Kwadijk, richtte zijn koers in 1848 op Den Bommel.
1849 W.H. Mirandolle jr. Hij was uit Aartswoud gekomen en Kuilenburg was in 1856 zijn volgende station.
1859 J.J.L. Luti. Hij was in 1859 kandidaat, hield het hier maar een jaartje vol, en vestigde zich in de loop van 1860 in Middelburg, bij de Waalsche kerk.
1861 J.V.L. Bouman. Jan Bouman studeerde theologie aan de universiteit van Leiden, was een tijd- en studiegenoot van Francois HaverSchmidt (alias Piet Paaltjens). Bouw­man kwam hier als kandidaat en gaat in 1870 naar Kolhorn.
1871 P. Knuttel D. Pzn. Vertrekt in 1874 naar Oosterdijk. Voor hij hier kwam stond hij in Langerak a/d Lek.
1875 C.G. Bach.Hij ruilde het Friese Peins via Eenigenburg na twee jaar voor Lutkewierum.
1878 B.D. van Starckenborg van Straten.Hij was van Welsum gekomen en vertrok in 1881 naar Krommenie­dijk. 1882 Dr. F. Pijper.Kwam als kandidaat, vertrekt in 1884 naar het Friese Kimswerd. Dominee Pijper werd later professor in de theologie, verbonden aan de universiteit van Leiden.
1885 E.J.J..Homan. Komt als kandidaat, blijft twee jaar en vertrekt in 1887 naar Ursem. Er is direct geen opvolger en de plaats blijft acht jaar vacant.
1893 S. Miedema.Er is weer een dominee (kandidaat) die vier jaar blijft en in 1897 naar Anna Paulowna verhuist. Men is weer zonder dominee en wel tot 1904.
1904 W.H.A. Scholte. Kandidaat. Hij kwam hier als vrijgezel uit Zeeland. Ds. Scholte vertrok op 8 maart 1908 naar Loppersum. 1909 Ds. H. Huizinga.Hij was daarvoor predikant te Den Andel, bleef hier drie jaar en vertrok op 27 Oktober 1912 naar Hippolytushoef.
1912 – 1922 Tien jaar lang vacant.
1922 Dr. J.L. Snethlage. Hij hield zijn intrede op 1 oktober 1922 met de tekst Lukas 17: 7­10. Hij woonde voordien in Schoori en was eervol ontslagen predi­kant van Haarlo (Gr.), waar hij per 1 oktober 1917 was vertrokken. Hij vertrok in 1925 richting Friesland.
1925 – 1948 vacant. Per 1 januari 1944 combinatie St. Maarten – Valkkoog – Eenigenburg.
1948 Ds. Mj. Pool. Hij vertrekt op 27 maart 1954 naar Bergharen.
1954 Hulpprediker R. Oostra, hij blijft tot 1958.
1959 Per 1 april 1959 wordt de combinatie Schagen – St. Maarten – Valkkoog – Eenigenburg gevormd.
1959 Ds. Adr. Schouten. Hij kwam van Waaxens, bleef tien jaar in de combinatie werkzaam en ging op 19 januari 1969 naar Borculo.
1969 Ds. M.W.S. Cramer. Zijn werkperiode strekte zich uit van 13 april 1969 tot 1 februari 1971, toen hem eervol ontslag werd verleend.
1972 Ds. J.B. van Bork. Hij kwam van Havelte, en werkte 14 jaar in de combinatie, tot 1986.
1978 Ds. J. Broersen-van der Veen, naast ds. Van Bork. Zij was sinds 1972 catecheet, en hulpprediker sinds 1976. Op 1 juni 1982 ging mevr. Broersen met emeritaat.
1986 Ds. J. Leijdekkers. Hij kwam uit Niedorp en deed in november 1986 zijn intrede.

Bron: W.K. van Schoneveld: Een kijkje in de geschiedenis van Eenigenburg

kerk Eenigenburg detail1 (2)